הודעות

כותרת עדכון אחרון
ד"ר שרה שוורץ לא תלמד היום 19.11.7 המרצה חולה 19/11/2017 - 08:32
ד"ר דרור ארליך לא ילמד בתאריכים 19.11-20.11 המרצה חולה 19/11/2017 - 08:31
ד"ר רענן אייכלר לא ילמד ביום ג' 21.11.17 המרצה בכנס בחו"ל 16/11/2017 - 12:18
ד"ר אהרן ארנד לא ילמד היום 16.11.17 המרצה חולה 16/11/2017 - 10:14
המפגש בקורסים המתוקשבים 'דמויות במקרא'/ד"ר איילת סיידלר (01-081-35 ו-01-081-36) יתקיים ביום ראשון 19/11/2017 בשעה 16.00 בבניין 203 חדר 221. 15/11/2017 - 11:31
המפגש בקורס המתוקשב 'טעמי המצוות'/ד"ר גורפינקל (0309535) יתקיים ביום שישי 17/11/2017 בשעה 8.30 בבניין 507 חדר 7. 15/11/2017 - 11:20
המפגש בקורס המתוקשב 'כשרות הבית'/ד"ר רוט (0251601) יתקיים ביום רביעי, 15/11/2017 בשעה 16.00 בבניין 605 חדר 101. 13/11/2017 - 12:22
המפגש בקורס המתוקשב 'נושאים אקטואליים'/ד"ר בורגנסקי (0209235) יתקיים ביום ד' 15/11/2017 בשעה 14.00 בבניין 305 חדר 11. 13/11/2017 - 12:07
שינוי כיתה: קורס 0246401 'מבוא לספרות חז"ל/ד"ר פיינטוך עבר , באופן קבוע, לבניין 502 חדר 25 12/11/2017 - 12:34
המפגש בקורס המתוקשב 'הרמב"ם ומשנתו הפילוסופית'/ד"ר ארליך (0309936 ו-0309937) יתקיים ביום ג' 14/11/2017 בשעה 18.00 בבניין 905 חדר 63. 12/11/2017 - 12:25