קורסי קיץ תשע"ז

שלום רב,

להלן קורסי קיץ בלימודי יסוד ביהדות --- קורסי קיץ + תאריכי בחינות

רישום לקורסי קיץ יעשה פיזית  בין התאריכים 23.7.17 עד 27.7.17  בין השעוץ 9.00-12.00

בניין 507 חדר 8 מזכירות ביה"ס ללימודי יסוד ביהדות

עלות קורס קיץ של לימודי יסוד ביהדות הינו-  1,530 ש"ח

בהצלחה רבה,

ביה"ס ללימודי יסוד ביהדות

 

תהליך ההרשמה לקורסי קיץ

 

סילבוסים לקורסי קיץ -

01-002-95 ספרי התורה (עיונים בספר בראשית) ד"ר צ. שמעון - סילבוס    דף הנחיות

01-004-95 הספרים ההיסטוריים (סוגיות בנביאים ראשונים - ד"ר ח. טויטו - סילבוס

01-010-94 נושאים במקרא (היחס לבעלי חיים) ד"ר ע.נחשון- סילבוס

02-017-95 אישות-תלמוד הלכה ומנהג -ד"ר א. סג"ל - סילבוס

02-099-95 חגי ישראל-תלמוד הלכה ומנהג - ד"ר ע. כהן- סילבוס  דף הנחיות

02-367-95 סוגיות העוסקות בנושאים אקטואליים - ד"רב.ברבי - סילבוס   דף הנחיות

02-499-95 עולמם של חכמים - ד"ר ב.שפיגל - סילבוס

03-091-95 גלגולו של מושג הגיהנום- ד"ר ד.ארליך -סילבוס

04-010-95 היחסים בין היהודים לנוצרים - ד"ר ד. יפה - סילבוס

04-541-95 הכתובה כמקור היסטורי - ח.עמרני- סילבוס  דף הנחיות