קורסי קיץ תשע"ז

שלום רב,

להלן קורסי קיץ בלימודי יסוד ביהדות --- קורסי קיץ

רישום לקורסי קיץ יעשה פיזית  בין התאריכים 23.7.17 עד 27.7.17  בין השעוץ 9.00-12.00

בניין 507 חדר 8 מזכירות ביה"ס ללימודי יסוד ביהדות

עלות קורס קיץ של לימודי יסוד ביהדות הינו-  1,530 ש"ח

בהצלחה רבה,

ביה"ס ללימודי יסוד ביהדות

 

תהליך ההרשמה לקורסי קיץ