ד"ר יניב גולדברג לא ילמד ביום ד' 14.6.17 המרצה חולה