ד"ר וולף לא ילמד ביום חמישי, 15/06/2017. המרצה חולה.