ד"ר יהושע ברמן לא ילמד ביום ג' 20.6.17 המרצה בכנס בחו"ל