קורסים מתוקשבים תשע"ח

להלן קישורים לרשימת הקורסים המתוקשבים:

שנתיים:

/files/yesod/shared/qvrsym_mtvqshbym_tshkh_shntyym.xlsx

 

סמסטר א':

/files/yesod/shared/qvrsym_mtvqshbym_tshkh_smstr_.xlsx

 

סמסטר ב':

/files/yesod/shared/qvrsym_mtvqshbym_tshkh_smstr_b.xlsx