קורסים מתוקשבים תשע"ח

להלן קישורים לרשימת הקורסים המתוקשבים ולדפי ההדרכה:

 

קורסים שנתיים+ קישור לדפי  הדרכה:

/files/yesod/shared/mtvqshb_shnty__dpy_hdrkh_2.xlsx

 

קורסים בסמסטר א'+ קישור לדפי הדרכה:

/files/yesod/shared/mtvqshb_smstr__dp_hdrkh_1.xlsx

 

קורסים בסמסטר ב'+ קישור לדפי הדרכה:

/files/yesod/shared/mtvqshbym_smstr_b_0.xlsx