פרופ' מוסקוביץ לא ילמד היום, יום ג' 09/01/2018. המרצה חולה.