ד"ר צבי שמעון יקיים מפגש לשלושת קבוצות הקורס המתוקשב /'דמויות במקרא' (0108137/018138/0108139) ביום חמישי 11/01/2018 בשעה 18.00 בבניין 905 חדר 63