המפגש בקורס המתוקשב' 'חגי ישראל'/ד"ר הרמן (0209435) יתקיים ביום א' 14/1/2018 בשעה 9.45-10.30 בבניין 402 חדר 63.