המפגש בקורס המתוקשב 'שנאת ישראל ואנטישמיות'/פרופ' באומל-שוורץ (0430635)יתקיים ביום שני 15/1/2018 בשעה 13.00 בבניין 502 חדר 28.