המפגש בקורס המתוקשב 'חגי ישראל'/ד"ר עמיחי כהן (0209536) יתקיים ביום ג' 16/1/2018 בשעה 19.00 בבניין 905 חדר 61.