ד"ר יחזקאל (חזי) כהן לא ילמד היום 14.1.18 המרצה חולה