קורסי קיץ תשע"ח

***ההרשמה עדיין נמשכת בימים א'ו-ג' בשעות 11:30-14:00, ב' ו-ה' 08:30-10:30. ביום רביעי אין קבלת קהל.

 

***02-371-95 ו- 03-037-95 לא יפתחו. עמכם הסליחה!

 

רצ"ב רשימת קורסי קיץ  תשע"ח  כולל תאריכי רישום

יש לפעול על פי ההנחיות המצ"ב

הרישום מתקיים פיזית בבנין 507 חדר 8 בין השעות 9-12

בתאריכים 15/7 עד  19/7 כולל

עלות כל קורס בלימודי יסוד = 1530 ש"ח

הסבר קצר להליך רישום לקורסי קיץ בלימודי יסוד ביהדות (לפי שלבים):

  1. ניגשים למזכירות לימודי יסוד ביהדות עם טופס תלש-קל + שובר תשלום (ניתן לקבל דרך מוקד שמ"ע / מזכירות לימודי יסוד ביהדות).
  2. מזכירות ביה"ס ללימודי יסוד ביהדות מאשרת את בחירת הקורס וחותמת על טופס התלש-קל (כיועצת לימודים).
  3. יש לגשת לבנק (מזרחי בתוך בר-אילן / דיסקונט ברמת אילן) ולשלם את סך שובר התשלום (ניתן במזומן/בשיק/ בהעברה בנקאית למי שיש חשבון בבנקים אלו).
  4. לשים בתיבה שנמצאת מחוץ למדור תל"מ (תכניות לימודים) בבניין 404 קומת כניסה את טופס התלש-קל החתום+ שובר תשלום משולם בבנק
  5. תוך מס' ימים יש לבדוק במערכת מידע אישי לסטודנט (אינ-בר) כי מס' הקורס הוזן למערכת השעות קיץ 2018.

רשימת קורסי הקיץ

תאריכי בחינות בקורסי קיץ

 

ההרשמה לקורסי הקיץ המתוקשבים  הנלמדים דרך המחלקה ללימודי ארץ ישראל :החלה ב 1 ביולי, ומתקיימת במזכירות המחלקה

ללימודי ארץ-ישראל וארכיאולוגיה (בנין 410 חדר 237). (קורסים אלו יוכרו מתחום תולדות ישראל בלימודי יסוד ביהדות)

 

The Dead Sea Scrolls: An Introduction -  16-286-01- סילבוס

 

 - סילבוס -16-343-01 ירושלים בימי הבית השני, ארכיאולוגיה והיסטוריה לאור התגליות החדשות

 

 


סילבוסים לקורסי קיץ תשע"ח


01-002-95  ספרי התורה מתוקשב/ ד"ר צבי שמעון - סילבוס  - דף הנחיות לקורס

01-008-95  ספרי חכמה, שירה ומגילות/ד"ר עמיחי נחשון- סילבוס

02-017-95  אישות - תלמוד, הלכה ומנהג /ד"ר איילת סג"ל - סילבוס

02-099-95  חגי ישראל- מתוקשב/ד"ר עמיחי כהן - סילבוס - דף הנחיות לקורס

02-367-95 סוגיות בנושאים אקטואליים מתוקשב/ ד"ר בן ציון ברבי - סילבוס  - דף הנחיות לקורס

02-371-95  אגדה/ ד"ר בעז שפיגל - סילבוס

03-037-95 פרקים במחשבת חז"ל/ פרופ' יוסף ליברזון - סילבוס

03-091-95  גילגולו של מושג הגיהנום במחשבה היהודית/ד"ר דרור ארליך - סילבוס

04-010-95 היחסים בין היהודים והנוצרים בתקופת המשנה והתלמוד מתוקשב /ד"ר דן יפה - סילבוס  - דף הנחיות לקורס

04-541-94 הכתובה כמקור היסטורי- סילבוס - דף הנחיות