קורסי קיץ תשע"ח

רצ"ב רשימת קורסי קיץ  תשע"ח  כולל תאריכי רישום

יש לפעול על פי ההנחיות המצ"ב

הרישום מתקיים פיזית בבנין 507 חדר 8 בין השעות 9-12

בתאריכים 15/7 עד  19/7 כולל

עלות כל קורס בלימודי יסוד = 1530 ש"ח

 

רשימת קורסי הקיץ

תאריכי בחינות בקורסי קיץ


סילבוסים לקורסי קיץ תשע"ח


01-002-95  ספרי התורה מתוקשב/ ד"ר צבי שמעון - סילבוס

01-008-95  ספרי חכמה, שירה ומגילות/ד"ר עמיחי נחשון- סילבוס

02-017-95  אישות - תלמוד, הלכה ומנהג /ד"ר איילת סג"ל - סילבוס

02-099-95  חגי ישראל- מתוקשב/ד"ר עמיחי כהן - סילבוס

02-367-95 סוגיות בנושאים אקטואליים מתוקשב/ ד"ר בן ציון ברבי - סילבוס

02-371-95  אגדה/ ד"ר בעז שפיגל - סילבוס

03-037-95 פרקים במחשבת חז"ל/ פרופ' יוסף ליברזון - סילבוס

03-091-95  גילגולו של מושג הגיהנום במחשבה היהודית/ד"ר דרור ארליך - סילבוס

04-010-95 היחסים בין היהודים והנוצרים בתקופת המשנה והתלמוד מתוקשב /ד"ר דן יפה - סילבוס