המפגש בקורס המתוקשב 'שואת היהודים'/פרופ' באומל-שוורץ (0430835) יתקיים ביום ב' 11/6/2018 בשעה 13.00 בבניין 501 חדר 25.