המפגש בקורס המתוקשב ' אני מספר סיפור כדי לעורר...'/ד"ר יניב גולדברג (0430035) יתקיים ביום ד' 13/6/2018 בשעה 16.00 בבניין 304 חדר 2.