המפגש בקורס המתוקשב ' שלום ומלחמה במקרא'/ד"ר צבי שמעון (בשלוש קבוצות הקורס0108537, 0108538, 0108539) יתקיים ביום ד' 13/6/2018 בשעה 17.00 בבניין 306 חדר 111