המפגש בקורס המתוקשב 'עיונים בספר בראשית'/ד"ר יחזקאל כהן - לשתי קבוצות הקורס (0109737 ו- 0109735)יתקיים ביום א' 17/6/2018 בשעה 10.30 בבניין 304 חדר 1.