המפגש בשתי קבוצות הקורס המתוקשב 'סוגיות בנושאיםאקטואליים'/ד"ר בורגנסקי (02-093-35 ו- 02-093-36) יתקיים ביום חמישי 8/11/2018 בשעה 14.00 בבניין 213 חדר 4