המפגש בקורס המתוקשב 'ספר במדבר'/ד"ר פריאל (0109335) יתקיים ביום חמישי 8/11/2018 בשעה 18.00 בבניין 507 חדר 7