המפגש בקורס המתוקשב 'טעמי המצוות'/ד"ר גורפינקל03-095-35ייתקיים ביום שישי 9/11/2018 בשעה 10.00 בבניין 402 חדר 63