תואר שני

תואר שני

הנחיות לתלמידי התואר השני בלימודי יסוד ביהדות:

  1. תלמידים שלמדו לתואר ראשון באוניברסיטת בר-אילן חייבים ב- 2 ש"ש* בלימודי יסוד ביהדות. חובה זו חלה גם על סטודנטים אשר היו פטורים מלימודי יסוד לתואר ראשון (כגון בוגרי ישיבות הסדר).
  2. תלמידים אשר לא למדו תואר ראשון באוניברסיטת בר-אילן יהיו חייבים ב-4 ש"ש בלימודי יסוד ביהדות (2 ש"ש חייבים להיות בתנ"ך או בתלמוד).
  3. תלמידים שיתקבלו וילמדו לתואר שני בתנ"ך, בתלמוד או במחשב ישראל יהיו חייבים בקורס אחד בלבד בהיקף 2 שעות שנתיות שילמד במחלקה אחרת מזו שבהם יתמחו לתואר השני..
  4. סטודנטים במשפטים הלומדים בתוכניות מרוכזות (תכנית לימודים קבועה על ידי המחלקה למשפטים)- אינם מחויבים בלימודי יסוד ביהדות. ניתן לברר מהן התוכניות המרוכזות המזכות בפטור מיהדות מול מזכירות המחלקה למשפטים. לפיכך, במסגרת לימודי תואר שני נוסף יהיו מחויבים בלימודי יסוד ביהדות (לא ניתן יהיה ללמוד קורס דיני משפחה / דיני אישות מכיוון שתכנים אלו נלמדו בקורסים של הפקולטה למשפטים).
  5. תלמידי הפקולטה למשפטים אינם רשאים לבחור בקורס בתלמוד אישות – תלמוד הלכה ומנהג, מאחר ולמדו קורס דומה בפקולטה למשפטים.
  6. תלמידי תואר שני הלומדים במכון הגבוה לתורה בהיקף נדרש של תכנית מלאה במשך שנה, או במדרשה לבנות בהיקף של 8 ש"ש בשנה, יהיו פטורים מלימודי היסוד ביהדות. 
  7. סטודנט שאינו בוגר בר אילן ולומד תואר שני + תעודת הוראה מחויב במסגרת תואר שני ב- 4 ש"ש (2 ש"ש חייב להיות מתנ"ך או מתלמוד) ו-2 ש"ש במסגרת תעודת הוראה.
  8. תלמידים לא-יהודים פטורים מלימודי יסוד ביהדות, אך חייבים במקום זאת בלימודים כלליים באותו היקף שעות.

התלמידים הנ"ל יהיו פטורים מקורס אחד מתוך השניים או בפטור מלא במקרים הבאים:

 

הנחיות לקבלת פטור-

סטודנט שצבר היקף שעות שנתיות (נקודות זכות) בהיקף זהה לבוגרי בר אילן במקצועות יהדות מובהקים (תנ"ך/תלמוד) וזאת על סמך לימודיו הקודמים, רשאי להגיש בקשה לפטור.

  1. יש להגיש טופס בקשה לפטור הנמצא באתר הבית שלנו- הוועדה לתואר שני- טופס בקשה לפטור. יש למלא סעיפים א', ב' (לסמן רק יסוד ביהדות) ו-ג'.
  2. יש לצרף אישורים מתאימים אודות נימוקי הבקשה (אישורי מדרשה מקור בלבד / ***גיליון ציונים במידה ואינו מופיע בתיק האישי יש להגיש מקור בלבד / אישור ישיבה מקור בלבד המכיל שם + ת.ז + היקף שנות לימוד מחודש ושנה עד חודש ושנה והיקף שעות שבועיות שנלמדו). יש להגיש את טופס הבקשה לפטור + האישורים המקוריים ישירות לביה"ס ללימודי יסוד ביהדות בשעות קבלת קהל, בתיבת הדואר מחוץ למשרדנו במשך כל שעות היממה או דרך מוקד שמ"ע. יש להדגיש כי אך ורק לימודי ישיבה בפועל יוכרו לצורך קבלת פטור מלימודי יסוד ביהדות.  במקרה של לימודים בישיבת הסדר - יש לצרף אישור הכולל את זמני היציאה לשירות פעיל והחזרה לישיבה.

***במידה והבקשה לפטור הינה על סמך גיליון ציונים שמופיע בחומרי ההרשמה בתיק האישי, יש לשלוח רק את טופס הבקשה וזאת באמצעות המייל ללימודי יסוד ביהדות-  yesod@biu.ac.il

***בקשות לפטור ניתן יהיה להגיש במהלך שנת הלימודים הראשונה לתואר בלבד.

תשובה רשמית תשלח בדואר על ידי הוועדה לתואר שני .

 

* ש"ש = שעות שנתיות