פרופ' ג'ודי באומל שוורץ

פרופ'
ראש בית הספר
באומל שוורץ ג'ודי
טלפון: 
פקס: 
משרד: 
שעות קבלה: 

תחומי מחקר

תחומי עניין: מדינת ישראל, תקופת השואה, העולם היהודי במחצית האחרונה של המאה העשרים ועד ימינו עם דגש על נושאים חברתיים, נשים, זיכרון, העולם היהודי הדתי והחרדי

תחומי מחקר:

תחומי המחקר של פרופ' באומל-שוורץ כוללים את חקר השואה ומדינת ישראל תוך שימת דגש על היסטוריה תרבותית. בין היתר היא טיפלה לעומק בנושאים הקשורים בהצלה, שארית הפליטה, מגדר, הנצחה וזיכרון. היא כתבה וערכה כ20 ספרים ולמעלה מ80 מאמרים העוסקים בנושאים אלה ואחרים.

 

Research Interests:

Prof. Baumel-Schwartz's research interests include study of the Holocaust and the State of Israel with emphasis on topics of cultural history. She has dealt in detail with issues pertaining to rescue, the D.P.s, gender, commemoration and memory. She has authored and edited 20 books and over 80 articles dealing with these and other topics