ד"ר יוסף פריאל

ד"ר
פריאל יוסף
טלפון: 
דוא"ל: 

פירסומים

פרסומים שפיטים:

 1.  (2017) בדפוס: "שירת התנ"ך של יורם טהרלב", מחקרי גבעה, ג (תשע"ז).
 2.  (2015) "רצח גדליה" – מבט נוסף", אורשת, ו (תשע"ה), עמ' 57–64.
 3. (2015)"Hezekiah Ben Manoach", Encyclopedia of the Bible and its Reception (EBR). file:///C:/Users/User/Downloads/2015-04-15-ebr-text-103b39f2-6a98-46fa-a08a-3ff0f417130a.pdf

                           

פרסומים שאינם שפיטים:

 

 1.   (2013) "פירוט השלל במלחמת מדין: עיון באריכות טקסטואלית חריגה בתורה", אורשת,   

   ד (תשע"ג), עמ' 77–86.

 1. (2013) "מילת קוד בלשון המקרא: לוז כמקרה מבחן", שמעתין, 184 (תשע"ג), עמ' 57–64.
 2. (2012) "משמעות הדמיון בין טהרת המצורע וחנוכת הכוהנים", אורשת, ג (תשע"ב), עמ' 35–41.
 3. (2011) "מזמור קכ כפתיח לשירי המעלות", בתוך: יעקב אפשטיין ויעל ברוש (עורכים), מאורות תהלים, אלקנה תשע"א, עמ' 334–336.
 4. (2011) "חלוקת פרשות השבוע בספר דברים (ותרומתה לזיהוי רעיונות יסוד בנאום משה)", אורשת, ב (תשע"א), עמ' 53–74.
 5. (2011) " 'שמו' של ספר ויקרא: זיהוי מוקד רעיוני חדש בספר המאפשר הוראה איכותית לטקסט מרוחק", הגיגי גבעה, יד (תשע"א), עמ' 47–78.
 6. (2010) "רבנו יוסף בכור שור: מעמדו בעולם הפרשנות ותהליך החשיפה המחודש של פירושו", אורשת (שילוב של טללי אורות ומורשתנו), א (תש"ע), עמ' 113–126.
 7. (2009) "כמה 'לשונות גאולה' יש בכתוב?", מורשתנו, יח (תשס"ט), עמ' 199–209.
 8. (2008) "התנכרות יוסף לאחיו: נקמה או תהליך חינוכי?", טללי אורות, יד (תשס"ח), עמ' 35–52.
 9. (2007) "על האריכות בקרבנות הנשיאים", שמעתין, 166 (תשס"ז), עמ' 15–18.
 10. (2006) "סמיכות הפרשיות בפרשת שלח והקשר בדרך הרמז בין הציצית למרגלים", מורשתנו, יז (תשס"ו), עמ' 75–92.
 11. (2005) "על החזרה בתיאור ימי המילואים", בתוך: לייב מוסקוביץ (עורך), מפרות האילן, אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן תשס"ה, עמ' 219–221.
 12. (2005) "יהושע ושמות כספרי בבואה", מורשתנו, טז (תשס"ה), עמ' 37–58.

קורסים

קורס 01-002-13 ספרי תורה: סוגיות מוסריות בפרשת השבוע- 2 שעות שנתיות

קורס 01-004-07 הספרים ההיסטוריים: תופעת המלוכה בישראל- 2 שעות שנתיות

קורס 01-006-01 ספרות הנבואה: תופעת הנבואה בישראל- 2 שעות שנתיות

קורס 01-010-01 נושאים במקרא: התנ"ך במבט על- 2 שעות שנתיות

קורס 01-093-35 ספר במדבר- 2 שעות שנתיות

קורס 01-701-05 ספרי התורה: עיונים בספר במדבר- 1 שעות שנתיות

קורס 01-703-03 הספרים ההיסטוריים: עיונים בספרי עזרא ונחמיה- 1 שעות שנתיות

קורס 01-709-02/04 נושאים במקרא: השתקפות סיפורי התורה בזמר העברי- 1 שעות שנתיות

קורס 01-710-02/04 עיונים במקרא: השתקפות דברי הנביאים והכתובים בזמר העברי- 1 שעות שנתיות