סגל אקדמי

ראש בית הספר

סגן ראש בית הספר

סגל אקדמי תנ"ך

פרופ' מיכאל אביעוז
ד"ר דוד אלגביש
פרופ' אסתר אשל
ד"ר יהושע ברמן
פרופ' יצחק גוטליב
ד"ר ליאור גוטליב
ד"ר טובה גנזל
ד"ר יונתן גרוסמן
פרופ' אד גרינשטיין
ד"ר תמימה דוידוביץ
ד"ר לאה הימלפרב
ד"ר יסכה זימרן
ד"ר חזוניאל טויטו
ד"ר יהונתן יעקבס
ד"ר חזי (יחזקאל) כהן
ד"ר נאוה כהן
פרופ' אריק לווי
ד"ר עמיחי נחשון
ד"ר איילת סיידלר
ד"ר נילי סמט
פרופ' יוסף עופר
מר יצחק עמר
ד"ר איתן פינקלשטיין
פרופ' יוסף פליישמן
ד"ר יאשיהו פרג'ון
ד"ר יוסף פריאל
פרופ' עמוס פריש
ד"ר יעל צוהר
ד"ר שרה שוורץ
ד"ר צבי שמעון
ד"ר יעל שמש