קישורים מהירים

 1. לסרטון הדרכה על הסדנאות- לחצו כאן  

 2. לימודים במדרשה / מג"ל 
 3. מידע אישי לסטודנטהמערכת מאפשרת לסטודנטים לקבל מידע זמין במגוון נושאים: מועדי בחינות ומיקומם, מיקומי קורסים, ציונים בקורסים, מערכת השעות, מצב חשבון שכ"ל, הנפקת אישור לימודים, רישום לבחינות חופפות ובחינות לשיפור הציון ועוד...
 4. מדור סטטוס לתלמידי תואר ראשון ולתעודת הוראה.
 5. טפסים לתואר ראשון - רלבנטי לביה"ס ללימודי יסוד ביהדות- טופס פניה שוטף והכרה בלימודים קודמים תלמידי קמפוס ר"ג בלבד (בקשה לפטור), טופס פנייה למועד מיוחד בהתאם לנלמד, טופס פניה לנושאים שונים. יש להגיש את הטפסים ישירות למדור סטטוס.
 6. ביה"ס ללימודים מתקדמים - לתלמידי תואר שני ושלישי.
 7.  טפסים תואר שני ושלישי - רלבנטי לביה"ס ללימודי יסוד ביהדות- טופס בקשה לפטור מלימודי יסוד (תואר שני), טופס בקשה לשינויים (בקשה לפטור מלימודי יסוד לתואר שלישי) וטופס בקשה למועד מיוחד. ניתן להגיש את הטפסים ישירות אלינו. 
 8.  המרכז ללמידה מתוקשבת 
 9. מדור שכר לימוד 
 10. מדור בחינות 
 11. מדור תל"מ (תכניות לימודים) 
 12. שירות ומידע לסטודנט (שמ"ע) 
 13. מלגות לסטודנטים מאתר לימודים בישראל