תעודת הוראה

תעודת הוראה

לימודי יסוד ביהדות- חובות הלימוד במסגרת תעודת הוראה:

קורסי יסוד ביהדות מחולקים ל-4 תחומים: תנ"ך- קוד 01, תלמוד- קוד 02, מחשבת ישראל- קוד 03, תולדות ישראל- קוד 04. (קוד משמע שתי ספרות ראשונות של הקורס). 

לתשומת ליבכם רק קורסים בעלי קוד זה ייחשבו לקורסים של חובות היהדות בלימודי יסוד!
לא יוכרו קורסים שלא נלמדו במסגרת לימודי יסוד ביהדות, אלא אם כן הקורסים הוגדרו מראש כקורסי יסוד ביהדות (למען הסר ספק, יש לפנות למזכירות בית הספר ללימודי יסוד ביהדות למידע לגבי קורסים אלו).

 1. סטודנטים שהינם בוגרי בר-אילן (שנת סיום אינה רלבנטית) - אינם חייבים בלימודי יסוד ביהדות.
   
 2. סטודנטים שאינם בוגרי בר-אילן חייבים במסגרת לימודי תעודת הוראה ב- 4  ש"ש*[=שעות שנתיות] בלימודי יסוד ביהדות [ מתוכן חובה 2 ש"ש  בתנ"ך (קוד 01)  או בתלמוד (קוד 02) ].
   
 3. סטודנטים שאינם בוגרי בר-אילן ולומדים תואר שני בבר-אילן ובנוסף תעודת הוראה יהיו חייבים בתואר שני ב- 4 ש"ש.
  2 ש"ש חייבים להיות בתנ"ך או בתלמוד, ובמסגרת תעודת הוראה חייבים ב-2 ש"ש בלימודי יסוד ביהדות, ובסך הכל 6 ש"ש בלימודי יסוד ביהדות, במסגרת התואר השני ותעודת ההוראה.
   
 4. במידה וילמדו תחילה תעודת הוראה ובנוסף תואר שני בבר-אילן יהיו חייבים במסגרת תעודת הוראה ב-4 ש"ש [מתוכן 2 ש"ש חייבים להיות בתנ"ך (קוד 01) או בתלמוד (קוד 02)], ובתואר שני  2 ש"ש  בלימודי יסוד ביהדות, ובסך הכל  6 ש"ש בלימודי יסוד ביהדות, במסגרת התואר השני ותעודת ההוראה .
   
 5. סטודנטים שאינם בוגרי בר-אילן, אך סיימו תואר שני ושלישי בבר-אילן ובמסגרת לימודים מתקדמים אלו מילאו את מכסת  6 ש"ש בלימודי יסוד ביהדות- אינם חייבים בלימודי יסוד ביהדות במסגרת תעודת הוראה.
   
 6. סטודנטים שאינם בוגרי ואינם בעלי תואר מוסמך מבר-אילן, אך לומדים לתואר שלישי בבר-אילן חייבים במסגרת תואר שלישי ב- 4 ש"ש בלימודי יסוד ביהדות, ובמסגרת תעודת הוראה חייבים ב- 2 ש"ש בלימודי יסוד ביהדות, סה"כ 6 ש"ש בלימודי יסוד ביהדות.
   
 7. סטודנטים שאינם בוגרי בר-אילן, אך סיימו לימודי תעודה שבחסות הוועדה לתואר שני או סיימו תואר שני באוניברסיטת בר-אילן, ובמסגרת זו מילאו את חובותיהם ביהדות -  4 ש"ש בלימודי יסוד ביהדות, יהיה חייבים במסגרת תעודת הוראה ב-2 ש"ש בלימודי יסוד ביהדות.
 8. סטודנטים שאינם בוגרי בר-אילן וחייבים בקורסי יסוד ביהדות יכולים ללמוד קורסי יסוד מתוקשבים- עד 2 ש"ש בשנה א' ועד 4 ש"ש בשנה ב'. יש לשים לב לחלוקת התחומים. 

 9. סטודנטים לא-יהודים פטורים מלימודי יסוד ביהדות, אך חייבים במקום זאת בלימודים כלליים באותו היקף שעות.
  יש לפנות ע"י טופס פניה למדור תל"מ ולבקש להמיר את אשכול יהדות באשכול קורסים כלליים.

הנחיות הגשת פטור מלימודי יסוד ביהדות בלימודי תעודת הוראה:

הגשת בקשות לפטור והכרה בלימודים קודמים דרך האינ-בר בלבד

יש לגשת בתפריט הימני באינ-בר ל>פניות מנהליות>הגשת בקשה> בקשה לפטור/הכרה בלימודים קודמים, לבחור את הבקשה הרלוונטית בהתאם לתואר הנלמד (מלימודי יסוד ביהדות מדור סטטוס).

יש לצרף את האישורים הרלבנטיים ומקוריים בלבד [גיליון ציונים, אישור בה"ד 1 בשנים 2010-2008 בלבד, אישור מדרשה (מחוץ לבר-אילן) או אישור ישיבה מקורי].
יש להדגיש כי אך ורק לימודי ישיבה בפועל יוכרו לצורך קבלת פטור מלימודי יסוד ביהדות. במקרה של לימודים בישיבת הסדר- יש לצרף אישור הכולל את זמני היציאה לשירות פעיל והחזרה לישיבה.

סטטוס הבקשה:
ניתן לראות ולהתעדכן בסטטוס הבקשה: פניות מנהליות>רשימת בקשות, בשדה 'מצב'.

תשובה רשמית תשלח באמצעות הדואר האלקטרוני על ידי מדור סטטוס.

באחריות הסטודנטים לוודא שהם אכן קיבלו מענה (מכתב במייל) על הבקשה לפטור שהוגשה.

***בקשות לפטור יש להגיש במהלך שנת הלימודים הראשונה לתואר בלבד

בכל הבהרה ניתן לפנות למזכירות ביה"ס ללימודי יסוד ביהדות באמצעות הדוא"ל: yesod@biu.ac.il

 

*  ש"ש = שעות שנתיות