תעודת הוראה

תעודת הוראה

לימודי יסוד ביהדות- חובות הלימוד במסגרת תעודת הוראה

1. סטודנט שהינו בוגר בר אילן (שנת סיום אינה רלבנטית)- אינו מחויב בלימודי יסוד ביהדות.

2. סטודנט שאינו בוגר בר אילן מחויב במסגרת לימודי תעודת הוראה ב- 4  ש"ש* בלימודי יסוד ביהדות [2 ש"ש חייבים בתנ"ך (קוד 01  או בתלמוד קוד 02 ].

3. סטודנט שאינו בוגר בר אילן ולומד תואר שני בבר אילן ובנוסף תעודת הוראה יהיה מחויב בתואר שני ב- 4 ש"ש. 2 ש"ש חייבים להיות בתנ"ך או בתלמוד ובמסגרת תעודת הוראה מחויב ב-2 ש"ש בלימודי יסוד ביהדות, ובסך הכל 6 ש"ש  ביהדות במסגרת התואר השני ותעודת ההוראה . במידה וילמד תחילה תעודת הוראה ובנוסף תואר שני בבר אילן יהיה מחויב במסגרת תעודת הוראה ב-4 ש"ש   ( -2 ש"ש חייבים להיות בתנ"ך או בתלמוד) ובתואר שני  2 ש"ש  בלימודי יסוד ביהדות, ובסך הכל  6 ש"ש ביהדות במסגרת התואר השני ותעודת ההוראה . 

4. סטודנט שאינו בוגר בר אילן, אך סיים תואר שני ושלישי בבר אילן ובמסגרת לימודים מתקדמים אלו מילא את מכסת  6 ש"ש   ביהדות- אינו מחויב בלימודי יסוד ביהדות במסגרת תעודת הוראה.

5. סטודנט שאינו בוגר ואינו מוסמך מבר אילן, אך לומד תואר שלישי בבר אילן מחויב במסגרת תואר שלישי ב- 4 ש"ש  ביהדות ובמסגרת תעודת הוראה מחויב ב- 2 ש"ש בלימודי יסוד ביהדות סה"כ 6 ש"ש בלימודי יסוד.

6. סטודנט שאינו בוגר בר אילן, אך סיים לימודי תעודה שבחסות הוועדה לתואר שני או סיים תואר שני באוניברסיטת בר אילן ובמסגרת זו מילא את חובותיו ביהדות  4 ש"ש בלימודי יסוד ביהדות, יהיה מחויב במסגרת תעודת הוראה ב-2 ש"ש  בלימודי יסוד ביהדות.

7. תלמידים לא-יהודים פטורים מלימודי יסוד ביהדות, אך חייבים במקום זאת בלימודים כלליים באותו היקף שעות. יש לפנות ע"י טופס פניה למדור תל"מ ולבקש להמיר את אשכול יהדות באשכול קורסים כלליים.

 

בכל הבהרה ניתן לפנות למזכירות ביה"ס ללימודי יסוד ביהדות  (דף הבית-יצירת קשר).

***בקשות לפטור ניתן יהיה להגיש במהלך שנת הלימודים הראשונה לתואר בלבד

*  ש"ש = שעות שנתיות