תעודת הוראה

תעודת הוראה

לימודי יסוד ביהדות- חובות הלימוד במסגרת תעודת הוראה

1. סטודנט שהינו בוגר בר אילן (שנת סיום אינה רלבנטית)- אינו מחויב בלימודי יסוד ביהדות.

2. סטודנט שאינו בוגר בר אילן מחויב במסגרת לימודי תעודת הוראה ב- 4 ש"ש* בלימודי יסוד ביהדות (2 ש"ש חייבים בתנ"ך או בתלמוד).

3. סטודנט שאינו בוגר בר אילן ולומד תואר שני בבר אילן ובנוסף תעודת הוראה יהיה מחויב בתואר שני ב- 4 ש"ש (2 ש"ש חייבים להיות בתנ"ך או בתלמוד) ובמסגרת תעודת הוראה מחויב ב-2 ש"ש בלימודי יסוד ביהדות, ובסך הכל 6 ש"ש ביהדות במסגרת התואר השני ותעודת ההוראה . במידה וילמד תחילה תעודת הוראה ובנוסף תואר שני בבר אילן יהיה מחויב במסגרת תעודת הוראה ב-4 ש"ש (2 ש"ש חייבים להיות בתנ"ך או בתלמוד) ובתואר שני ב- 2 ש"ש בלימודי יסוד ביהדות, ובסך הכל 6 ש"ש ביהדות במסגרת התואר השני ותעודת ההוראה . 

4. סטודנט שאינו בוגר בר אילן, אך סיים תואר שני ושלישי בבר אילן ובמסגרת לימודים מתקדמים אלו מילא את מכסת ה-6 ש"ש ביהדות- אינו מחויב בלימודי יסוד ביהדות במסגרת תעודת הוראה.

5. סטודנט שאינו בוגר ואינו מוסמך מבר אילן, אך לומד תואר שלישי בבר אילן מחויב במסגרת תואר שלישי ב-4 ש"ש ביהדות ובמסגרת תעודת הוראה מחויב ב-2 ש"ש בלימודי יסוד ביהדות (סה"כ 6 ש"ש בלימודי יסוד).

6. סטודנט שאינו בוגר בר אילן, אך סיים לימודי תעודה באוניברסיטת בר אילן ובמסגרת זו מילא את חובותיו ביהדות דהיינו 4 ש"ש בלימודי יסוד ביהדות, יהיה מחויב במסגרת תעודת הוראה ב-2 ש"ש בלימודי יסוד ביהדות.

 

בכל הבהרה ניתן לפנות למזכירות ביה"ס ללימודי יסוד ביהדות  (דף הבית-יצירת קשר).

 

 

*  ש"ש = שעות שנתיות