תואר ראשון- סטודנטים שהתקבלו ולומדים החל משנת הלימודים תשע"ז- ואילך

הדרישות בלימודי היסוד במסגרת התואר הראשון לסטודנטים חדשים בתשע"ז

סטודנטים חייבים סך הכל 5 קורסים בלימודי יסוד ביהדות במשך כל התואר. כל קורס בן 2 שעות שנתיות או 4 שעות סמסטריאליות, סה"כ 10 ש"ש.

 את 5 הקורסים יש לקחת לפי הפירוט הבא: קורס בתנ"ך, קורס בתלמוד, קורס במחשבת ישראל או תולדות ישראל ועוד 2 קורסים שונים לבחירה מתוך ארבעת הנושאים הנ"ל:  תנ"ך, תלמוד, מחשבת ישראל או תולדות ישראל.

 

תנ"ך

קוד 01

תלמוד

קוד 02

מחשבת ישראל (קוד 03) או תולדות ישראל (קוד 04)

לבחירה מתוך 4 תחומים נוספים

 (תנ"ך, תלמוד,

מחשבת ישראל ותולדות ישראל)

 

ש"ש

ש"ש

ש"ש

ש"ש

סטודנטים וסטודנטיות

 

2

2

2

4

סטודנטים וסטודנטיות הלומדים במקצועות הבאים:

בלשון עברית

2*

2**

2

4

תלמידי הפקולטה למשפטים

2

-

2

2 (לא תלמוד)

סטודנטים בעלי תואר ראשון הלומדים בתוכנית הסבה לעבודה סוציאלית

2

2

2

----

 

לתלמידי לשון עברית-

*    מהם קורס אחד במבוא לספרות המקראית.

 **  מהם קורס אחד במבוא לתורה שבעל-פה ולספרותה.

 

 

 

 

 

 

תנ"ך

תלמוד

מחשבת ישראל או תולדות ישראל

לבחירה מתוך 4 תחומים נוספים

(תנ"ך, תלמוד,

מחשבת ישראל ותולדות ישראל)

 

ש"ש

ש"ש

ש"ש

ש"ש

סטודנט בעל תואר ב.א מאוניברסיטה אחרת, אשר נרשם לאוניברסיטת בר אילן לקבלת אישור לסיום ב.א. נוסף במקצוע 

  1. לקבלת תואר במקצוע

ראשי בלבד –(חוג אחרי תואר) יחויב  ב-5  ש"ש

(2 ש"ש בתנ"ך + 2 ש"ש בתלמוד 1 ש"ש בפילוסופיה יהודית או

בתולדות ישראל + 1 ש"ש לבחירה מארבעת התחומים

 

 

2

2

 

1

לימודי תעודה

סטודנטים שאינם בוגרי בר-אילן הבאים ללמוד לימודי תעודה בלבד (מתורגמנות, תעודת הוראה, וכו')

 

4 ש"ש מ- 2 תחומים שונים.

(אחד הקורסים חייב להיות בתנ"ך או בתלמוד והקורס הנוסף יכול להיות מתוך ה-4 תחומים בלימודי יסוד)

 

סטודנטים בוגרי בר אילן בלבד בתואר ראשון הלומדים תעודת הוראה פטורים מלימודי יסוד ביהדות .

הערות לגבי הדרישות בלימודי היסוד ביהדות:

סטודנטים המתמחים ביהדות וזוכו בפטורים לפי הטבלה הנ"ל, חייבים להשלים קורסים במסגרת מחלקות ההתמחות כדי להגיע למכסת השעות המינימלית של 64 ש"ש כנדרש.

1.

תלמיד בתכנית מלאה חייב לקחת לפחות 2-4 ש"ש בלימודי יסוד ביהדות במשך שנה"ל האקדמית (וזאת עד לסיום מכסת השעות). אין התלמיד רשאי להירשם ליותר מ-4 ש"ש בשנת לימודים אחת. בשנה א' ניתן לקחת קורס אחד בתנ"ך.

2.

הקורסים בתנ"ך ובתלמוד מחולקים לקבוצות לפי נושאים המזוהות ע"י מספר אחיד. הסטודנט אינו רשאי להירשם במרוצת שנות לימודיו באוניברסיטה ליותר מקורס אחד מכל קבוצת נושאים. האוניברסיטה לא תכיר, אף בדיעבד, בכפילות קורסים הבאה מקבוצה אחת אף אם נושאי המשנה אינם זהים (הציון האחרון הוא הקובע ורק הוא יכנס לממוצע ציוניו של הסטודנט).

3.

ביה"ס ללימודי יסוד ביהדות מקיים קורסים באמצעות האינטרנט, סטודנט/ית יכול/ה ללמוד החל משנה ב' ומעלה.

4.

סטודנטים לא יהודים פטורים מלימודי-יסוד ביהדות אך חייבים במקום זאת בלימודים כלליים בהיקף של 10 ש"ש- יש לפנות למדור סטטוס (קורסים אלו ניתן לקחת גם מלימודי המחלקות, או מהפקולטה שבה לומדים).

5.

סטודנטים אשר למדו בישיבות ההסדר, בישיבות גבוהות, במדרשות או במכללות רשאים להגיש בקשות לפטור חלקי או מלא מלימודי יסוד (את הבקשה יש להפנות למדור הסטטוס)

הנחיות הגשה:

יש למלא טופס פנייה ולשלוח למדור סטטוס עם האישורים הרלבנטיים (גליון ציונים, אישור בה"ד אישור מדרשה או אישור ישיבה מקורי).

.

6.

שימו לב: לנרשמים לקורסים בתלמוד

הקורסים בתלמוד מותאמים לרמת הידיעות ביהדות של המשתתפים בהם. לצורך כך מוינו הקורסים השונים והסטודנט חייב להירשם לקורס המתאים לו לפי המיון שנקבע. סטודנט אשר יירשם לקורס שאינו מתאים לסווג שלו יוצא מן הקורס במרוצת שנת הלימודים והאחריות תחול עליו. המיון נקבע על פי התיכון אותו סיים הסטודנט (בוגר תיכון דתי או תיכון כללי).