לימודי מדרשה/מג"ל

לימודי מדרשה:

תכניות המדרשה מתאימות לסטודנטיות לתואר ראשון, שני ושלישי.
 
ניתן להתעדכן בפרטים באתר המדרשה.
 
חישוב קורסי המדרשה מגיע למחצית הניקוד של לימודי יסוד ביהדות.
 
דהיינו, קורס סמסטריאלי במדרשה (בציון מספרי עובר) בהיקף 1 ש"ש (2 ש"ס) מקנה 0.5 ש"ש בלימודי יסוד ביהדות, קורס שנתי במדרשה (בציון מספרי עובר) בהיקף 2 ש"ש מקנה 1 ש"ש בלימודי יסוד ביהדות.
 
לתואר ראשון- עד שנה"ל תשע"ו נדרש 14 שעות שנתיות בלימודי יסוד ביהדות (= 28 ש"ש במדרשה)
                    החל משנה"ל תשע"ז ואילך נדרש 10 שעות שנתיות בלימודי יסוד ביהדות (= 20 ש"ש במדרשה)
 
***ישנן תכניות ייחודיות במדרשה המתאימות למחלקות ספציפיות ולכן התאמת תכנית הלימודים כפופה לאישור המדרשה בלבד.
 
אין צורך בטופס בקשה לפטור.
 

לימודי מג"ל (המכון הגבוה לתורה): 

תכניות המג"ל מתאימות לסטודנטים לתואר ראשון, שני ושלישי.

ניתן להתעדכן בפרטים באתר המג"ל.

חישוב קורסי המכון הגבוה לתורה מגיע למחצית הניקוד של לימודי יסוד ביהדות. דהיינו, שנת לימודים בתכנית מלאה בלבד במכון הגבוה לתורה מזכה את הסטודנט בפטור ממחצית מלימודי יסוד ביהדות.

לתואר ראשון- עד שנה"ל תשע"ו נדרש 14 שעות שנתיות בלימודי יסוד ביהדות (= שנתיים מלאות במג"ל בהיקף מלא ובכפוף לאישור המג"ל)
                    החל משנה"ל תשע"ז ואילך נדרש 10 שעות שנתיות בלימודי יסוד ביהדות (= שנתיים מלאות במג"ל בהיקף מלא ובכפוף לאישור המג"ל)

 

***ישנן תכניות ייחודיות לשלל התארים ולכן התאמת התכנית כפופה לאישור המג"ל בלבד.

אין צורך בטופס בקשה לפטור.
 
 
לתארים מתקדמים:

תואר שני:

  • סטודנטים בוגרי בר-אילן הלומדים לתואר שני במדרשה / מג"ל באוניברסיטה בהיקף של 4 שעות שנתיות, יהיו פטורים מלימודי יסוד ביהדות.
  • סטודנטים שאינם בוגרי בר-אילן הלומדים לתואר שני במדרשה/ מג"ל באוניברסיטה בהיקף של 8 שעות שנתיות, יהיו פטורים מילמודי יסוד ביהדות.

תואר שלישי:

  • בוגרי/מוסמכי בר-אילן  הלומדים לתואר שלישי במדרשה/ מג"ל באוניברסיטה בהיקף של 4 שעות שנתיות, יהיו פטורים מלימודי יסוד ביהדות.
  • סטודנטים שאינם בוגרי/מוסמכי בר-אילן  הלומדים לתואר שלישי במדרשה/ מג"ל באוניברסיטה בהיקף של 8 שעות שנתיות, יהיו פטורים מלימודי יסוד ביהדות.

לתעודת הוראה:

  • בוגרי/מוסמכי בר-אילן  הלומדים לתעודת הוראה,אינם מחוייבים בלימודי יסוד ביהדות.
  • סטודנטים שאינם בוגרי בר-אילן הלומדים לתעודת הוראה במדרשה/ מג"ל באוניברסיטה בהיקף של 8 שעות שנתיות, יהיו פטורים מלימודי יסוד ביהדות.
  • סטודנטים שאינם בוגרי בר-אילן הלומדים לתואר שני + תעודת הוראה יהיו חייבים ב- 8 שעות שנתיות לת.שני +ב- 4 שעות שנתיות לת.הוראה.
  • סטודנטים שאינם בוגרי בר אילן הלומדים לתואר שלישי + תעודת הוראה יהיו חייבים ב- 8 שעות שנתיות לת.שלישי +ב- 4 שעות שנתיות לת.הוראה.

קורס סמסטריאלי במדרשה (בציון מספרי עובר) בהיקף 1 ש"ש (2 ש"ס) מקנה 0.5 ש"ש בלימודי יסוד ביהדות, קורס שנתי במדרשה (בציון מספרי עובר) בהיקף 2 ש"ש מקנה 1 ש"ש בלימודי יסוד ביהדות.

 
 
טרם סיום הלימודים על הסטודנט/ית לוודא מול המדרשה/ מג"ל שאכן עמד/ה בחובות של לימודי יסוד ביהדות בהתאם לדרישות של מסלול לימודיו.
בתום הלימודים ייבדק היקף הלימודים שנלמדו במדרשה /מג"ל ובכפוף לתקנון הלימודים, אלו יוכרו  כחובת היקף הלימוד של לימודי יסוד ביהדות. 
 
בהצלחה רבה!