מושגי יסוד ביהדות

חוברת בעריכתו של ד"ר יונתן פיינטוך:

 "מושגי יסוד ביהדות-מדריך יהודי שימושי"