מערכת קיץ תשע"ט

סטודנטים יקרים,

מועדי הרשמה לכלל הסטודנטים לקורסי הקיץ יתקיימו בתאריכים: 

יום ראשון י"א תמוז תשע"ט עד יום רביעי י"ד תמוז תשע"ט

17.07.19-14.07.19.

הרישום לקורסי קיץ השנה, יתקיימו בשני אופנים:

  1. ביועץ הוירטואלי- במערכת האינבר בתשלום באשראי (או בשובר*)- עבור סטודנטים הלומדים בשנה"ל תשע"ט לקראת תואר. 
  2. באמצעות טפסים ושוברי תשלום- עבור שומעים חופשיים (כולל: מתקבלים לתש"פ, מועמדים שעדיין לא התקבלו וסטודנטים ממוסדות אחרים).

חלונות זמן ביועץ הוירטואלי: כניסה למערכת האינבר באמצעות ת.ז וסיסמא אישית.  חלונות זמן לרישום במערכת האינ-בר: שנת תשע"ט (בתפריט מימין למעלה)- יעוץ וירטואלי- חלונות זמן (לקורסי יהדות זמני החלונות הינם 17.07-14.07). 

תהליך הרישום ביועץ הוירטואלי: יועץ וירטואלי- רישום לקורסים מאשכול קיץ- מעבר לתשלום באשראי- המערכת תציג את סכום לתשלום עבור כל הקורסים שנרשמו ותאפשר תשלום מיידי בכרטיס אשראי. בכל הקשור לתעריפי שכר הלימוד יש להתעדכן מול מחלקת שכר לימוד. שכר הלימוד בקורסי הקיץ אינו מוחזר לנרשמים המבטלים את רישומם לקורסים. 

תשלום באמצעות שובר תשלום- לאחר הרישום ביועץ הוירטואלי יש לפנות למחלקת שכר לימוד/ מדור שירות וגיוס (שמ"ע לשעבר) ולבקש שובר תשלום לקורס קיץ ולשלמו במיידיעת ע"מ שהרישום לקורסים יישאר. שימו לב! המערכת בודקת תשלום- אם כעבור 24 שעות לא עודכן תשלום בחשבון שכר הלימוד, הקורסים ימחקו

רישום באמצעות טופסי ישום ושוברי תשלום: עבור לומדים במסגרת שמיעה חופשית (כולל: מתקבלים לתש"פ, מועמדים שעדיין לא התקבלו וסטודנטים ממוסדות אחרים). הרישום מתבצע במחלקת הלימוד בימי הרישום המפורסמים (17.07.19-14.07-19). במועדים מוקדמים יותר, בתיאום מראש עם המחלקה. תשלום- עלות 1 שעה שנתית בשמיעה חופשית - 1,099 ש"ח (כל קורס בלימודי יסוד ביהדות שווה ל- 2 שעות שנתיות ולכן העלות הינה 2,198 ש"ח עבור כל קורס). ניתן לשלם בכל סניפי הבנקים פרט לבנק הדואר. לאחר התשלום ניתן להעביר את טופס הרישום ושובר התשלום המשולם חתום ע"י הבנק למדור תל"מ באמצעות טופס פניה למדור תל"מ או בתיבת הדואר הנמצאת בסמוך לכניסה למדור בבניין 404 חדר 001. נט להקפיד למנלא את הפרטים האישיים בכתב קריא וברור על טופס הרישום ועל גבי שובר התשלום. 

על הסטודנט לבדוק כי הקורסים נקלטו בתכנית הלימודים- במערכת האינבר

להלן פרטים לגבי קורסי הקיץ שיתקיימו בביה"ס ללימודי יסוד ביהדות בשנה"ל תשע"ט:

מס' קורס  שם המרצה נושא הקורס תקופה אפיון הקורס נק' זיכוי

סילבוס

ודפי הנחיות

מועד א' של הבחינה מועד ב' של הבחינה
תנ"ך    
01-097-95/96                        דר' צבי שמעון עיונים בספר בראשית 25/08/19-12/09/19 מתוקשב 2

קישור לסילבוס

 

דף הנחיות

 

16.09.19 שעה 09:00 23.10.19 שעה 09:00
01-809-95 דר' נחשון עמיחי אושר, אהבות ואתגרים בחמש מגילות 25/08/19-12/09/19 מתוקשב 2

קישור לסילבוס

דף הנחיות

25.09.19 שעה 12:30 24.10.19 שעה 09:00
תלמוד    
02-099-95/96 דר' עמיחי כהן חגי ישראל- תלמוד, הלכה ומנהג 04/08/19-21/08/19 מתוקשב 2

קישור לסילבוס

דף הנחיות

12.09.19 שעה 16:00 07.10.19 שעה 09:00
02-513-95 דר' ישעיהו בן פזי הבית היהודי 04/08/19-21/08/19

פרונטלי

ימים א-ה

8-12

בניין 507 / 003

2

קישור לסילבוס

הקורס הוא פרונטלי-יש חובת נוכחות מלאה בהרצאות

09.09.19 שעה 09:00 06.10.19 שעה 09:00
02-844-95/96 דר' איילת סג"ל נישואין, גירושין ומה שביניהם 04/08/19-21/08/19 מתוקשב 2

קישור לסילבוס

דף הנחיות

11.09.19 שעה 12:00 07.10.19 שעה 09:00
מחשבת ישראל    
03-095-95 דר' גורפינקל אלי טעמי המצוות במחשבה היהודית 25/08/19-12/09/19 מתוקשב 2

קישור לסילבוס

דף הנחיות

18.09.19 שעה 12:30 24.10.19 שעה 09:00
03-099-95/96 דר' דרור ארליך הרמב"ם ומשנתו הפילוסופית 04/08/19-21/08/19 מתוקשב 2

קישור לסילבוס

דף הנחיות

10.09.19 שעה 09:00 23.10.19 שעה 09:00
תולדות עם ישראל    
04-010-95/96 דר' דן יפה היחסים בין היהודים והנוצרים 04/08/19-21/08/19 מתוקשב 2

קישור לסילבוס

דף הנחיות

09.09.19 שעה 09:00 07.10.19 שעה 09:00
04-099-95 פרופ' איל רגב מגילות מדבר יהודה 04/08/19-21/08/19 מתוקשב 2

קישור לסילבוס

דף הנחיות

 

11.09.19 שעה 12:00 07.10.19 שעה 09:00