קורסים מתוקשבים

שלום רב,

להלן רשימת הקורסים המתוקשבים בלימודי יסוד לשנה"ל תש"פ:

קוד קורס

הערה

שם נושא קורס

תקופה

נק"ז

מרצים

דף הנחיות

תנ"ך

1

01094-34

מתוקשב באנגלית.

דמויות במקרא

סמסטר א'

1

ד"ר סמט נילי

 

2

01094-35

מתוקשב באנגלית.

דמויות במקרא

סמסטר ב'

1

ד"ר סמט נילי

 

3

01098-35

 

שלום ומלחמה במקרא

שנתי

2

ד"ר שמעון צבי

דף הנחיות

4

01098-36

 

שלום ומלחמה במקרא

שנתי

2

ד"ר אלגביש דוד

דף הנחיות
5 01784-35   מלכים ונביאים בספר מלכים שנתי 2 ד"ר יצחק עמר דף הנחיות

6

01801-35

 

אברהם -אבי המאמינים

שנתי

2

ד"ר כהן יחזקאל

דף הנחיות

7

01804-35

 

עיונים בספר במדבר: תלונות, תלאות ותקוות

שנתי

2

ד"ר פריאל יוסף

דף הנחיות

8

01804-36

 

עיונים בספר במדבר: תלונות, תלאות ותקוות

שנתי

2

ד"ר פריאל יוסף

דף הנחיות

9

01805-35

 

להכיר את ספר הספרים: התנ"ך במבט פנורמי

שנתי

2

ד"ר שמעון צבי

דף הנחיות

10

01806-35

 

דמויות במקרא: מנהיגים מקראיים

שנתי

2

ד"ר שמעון צבי

דף הנחיות

11

01806-36

 

דמויות במקרא: מנהיגים מקראיים

שנתי

2

ד"ר שמעון צבי

דף הנחיות

12

01807-35

 

נתיב האבות: סיפורי האבות בספר בראשית

שנתי

2

ד"ר שורץ שרה

דף הנחיות

13

01808-35

 

אנושות במשבר: בראשית א-יא

שנתי

2

ד"ר שורץ שרה

דף הנחיות

14

01810-35

 

חיי יום יום בתקופת המקרא

שנתי

2

ד"ר אלגביש דוד

דף הנחיות

15

01811-35

 

המקרא על רקע המזרח הקדום

סמסטר א'

1

ד"ר סמט נילי

 

16

01812-35

 

עיונים בספר דברים: אמונות ומצוות שעיצבו את היהדות

סמסטר א'

1

פרופ' עופר יוסף

דף הנחיות

17

01813-35

 

התנ"ך והמחשבה הליברלית-דמוקרטית

שנתי

2

ד"ר אייכלר רענן

דף הנחיות

18

01814-35

 

על החיים ועל המוות: עיונים בספרות החכמה

סמסטר א'

1

ד"ר כהן נאוה

דף הנחיות
19 01814-36   על החיים ועל המוות: עיונים בספרות החכמה שנתי 2 ד"ר כהן נאוה דף הנחיות

תלמוד

20

02090-35

מתוקשב אנגלית

מצות בין אדם לחברו. בין היחיד לחברה. חלק ב'

סמסטר ב'

1

ד"ר גלינסקי יהודא

דף הנחיות

21

02091-35

 

מבוא לספרות חז"ל

שנתי

2

ד"ר כהן עמיחי

דף הנחיות

22

02091-36

 

מבוא לספרות חז"ל

שנתי

2

ד"ר כהן עמיחי

דף הנחיות

23

02092-36

מתוקשב אנגלית

מצוות בין אדם לחברו. בין היחיד לחברה

סמסטר א'

1

ד"ר גלינסקי יהודא

דף הנחיות

24

02093-35

 

מבחר סוגיות בנושאים אקטואליים

שנתי

2

ד"ר בורגנסקי חיים

דף הנחיות

25

02094-35

 

חגי ישראל-מתוקשב

סמסטר א'

1

ד"ר הרמן דב

דף הנחיות

26

02096-37

 

דיני משפחה לאור המקורות-מתוקשב

סמסטר ב'

1

ד"ר הרמן דב

דף הנחיות

27

02097-36

 

דיני משפחה - תלמוד, הלכה ומנהג

שנתי

2

ד"ר הרמן דב

דף הנחיות

28

02099-35

 

חגי ישראל - תלמוד, הלכה ומנהג

שנתי

2

ד"ר הרמן דב

דף הנחיות
29 020800-35   הסיפור של ראשית עם ישראל -בין מקרא לחז"ל סמסטר ב' 1 ד"ר ארנון עצמון דף הנחיות

30

02473-35

 

מועדי ישראל - תלמוד, הלכה ומנהג

שנתי

2

פרופ' יהלום שלם

דף הנחיות

31

02473-36

 

מועדי ישראל - תלמוד, הלכה ומנהג

שנתי

2

פרופ' יהלום שלם

דף הנחיות

32

02891-35

 

ספרות חז"ל: כתבים, אישים ופולמוסים

שנתי

2

ד"ר כהן עמיחי

דף הנחיות

33

02894-35

 

מועדי ישראל: מהיסטוריה לזיכרון מעצב זהות - במחשבה ובהלכה

שנתי

2

ד"ר כהן עמיחי

דף הנחיות 

34

02895-35

 

המשפחה היהודית: אחריות, נאמנות ומסירות

שנתי

2

ד"ר כהן עמיחי

דף הנחיות

35

02899-35

 

חגי ישראל: מסע הלכתי ורעיוני

שנתי

2

ד"ר ארנד אהרן

דף הנחיות

36

02899-36

 

חגי ישראל: מסע הלכתי ורעיוני

שנתי

2

ד"ר ארנד אהרן

דף הנחיות

37

02899-37

 

חגי ישראל: מסע הלכתי ורעיוני

שנתי

2

ד"ר ארנד אהרן

דף הנחיות

38

02998-35

 

מושגי יסוד ביהדות מתכונת חדשה

סמסטר א'

1

ד"ר פיינטוך יונתן

דף הנחיות

39

02998-36

 

מושגי יסוד ביהדות מתכונת חדשה

סמסטר ב'

1

ד"ר פיינטוך יונתן

דף הנחיות

מחשבת ישראל

40

03099-36

 

הרמב"ם ומשנתו הפילוסופית

שנתי

2

ד"ר ארליך דרור

דף הנחיות

41

03099-37

 

הרמב"ם ומשנתו הפילוסופית

שנתי

2

ד"ר ארליך דרור

דף הנחיות  

42

03800-35

 

מדינת ישראל בעיני הדת היהודית

שנתי

2

ד"ר הרשקוביץ יצחק

דף הנחיות 

תולדות ישראל

43

04014-35

 

חינוך נערות וחברה בתקופת המשנה והתלמוד

שנתי

2

ד"ר יפה דן

דף הנחיות

44

04014-36

 

חינוך נערות וחברה בתקופת המשנה והתלמוד

שנתי

2

ד"ר יפה דן

דף הנחיות

45

04099-35

 

מגילות מדבר יהודה

שנתי

2

פרופ' רגב איל

דף הנחיות

46

04306-35

 

שנאת ישראל ואנטישמיות

סמסטר א'

1

פרופ' באומל-שוורץ אסתר יהודית

דף הנחיות 

47

04308-35

 

שואת היהודים

סמסטר ב'

1

פרופ' באומל-שוורץ אסתר יהודית

דף הנחיות

48

04527-35

 

היהדות בראי הנצרות (ישו, פאלוס והיהודים)

שנתי

2

ד"ר יפה דן

דף הנחיות 

49

04527-36

 

היהדות בראי הנצרות (ישו, פאלוס והיהודים)

שנתי

2

ד"ר יפה דן

דף הנחיות

50

04802-35

 

ירושלים מראשיתה ועד שלהי ימי הבית הראשון

שנתי

2

ד"ר ברוך איל

דף הנחיות
51 04802-36   ירושלים מראשיתה ועד שלהי ימי הבית הראשון סמסטר ב' 2 ד"ר איל ברוך דף הנחיות
 

 

להלן קישור לקטלוג  כלל הקורסים.

https://shoham.biu.ac.il/BiuCoursesViewer/MainPage.aspx

כאן תמצאו את כל פרטי הקורס (סמסטר, יום, שעה,נ"ז וסילבוס).

ניתן לחפש קורסים לפי:

1. קוד קורס

2. מחלקה. יש לבחור 'לימודי יסוד-תנ"ך או תלמוד או פילוסופיה יהודית או תולדות.

פרסום הסלבוסים נעשה על ידי המרצים ובאחריותם.

 

שנת לימודים פוריה.