קורסים מתוקשבים (מקוונים)

קורסים מתוקשבים

שנה"ל  תשפ"א

31/08/2020

 

קוד

שם קורס

שם מרצה

תקופה/נק"ז

דף הנחיות

1

01-098-35

שלום ומלחמה במקרא

ד"ר צבי שמעון

שנתי

דף הנחיות

 

2

01-098-37

שלום ומלחמה במקרא

ד"ר אלגביש

שנתי

דף הנחיות 

3

01-194-35

Bible in Light of the Ancient Near East The

ד"ר נילי סמט

סמס' א'

 

4

01-194-36

Bible in Light of the Ancient Near East The

ד"ר נילי סמט

סמס' ב'

 

5

01-804-35

עיונים בספר במדבר: תלונות, תלאות ותקוות

ד"ר יוסף פריאל

שנתי

דף הנחיות

6

01-804-36

עיונים בספר במדבר: תלונות, תלאות ותקוות

ד"ר יוסף פריאל

שנתי

דף הנחיות

7

01-805-35

להכיר את ספר הספרים: התנ"ך במבט פנורמי

ד"ר צבי שמעון

שנתי

דף הנחיות

8

01-806-35

דמויות במקרא: מנהיגים מקראיים

ד"ר צבי שמעון

שנתי

דף הנחיות

9

01-806-36

דמויות במקרא: מנהיגים מקראיים

ד"ר צבי שמעון

שנתי

דף הנחיות

10

01-807-35

נתיב האבות: סיפורי האבות בספר בראשית

ד"ר שרה שורץ

שנתי

דף הנחיות 

11

01-808-35

אנושות במשבר: בראשית א-יא

ד"ר שרה שורץ

שנתי

דף הנחיות

12

01-810-35

חיי יום יום בתקופת המקרא

ד"ר דוד אלגביש

שנתי

דף הנחיות

13

01-811-35

המקרא על רקע המזרח הקדום

ד"ר נילי סמט

סמס' א'

 

14

01-812-35

עיונים בספר דברים: אמונות ומצוות שעיצבו את היהדות

פרופ' עופר יוסף

סמס' א'

דף הנחיות

15

01-813-35

התנ"ך והמחשבה הליברלית-דמוקרטית

ד"ר אייכלר רענן

שנתי

דף הנחיות

16

01-814-35

על החיים ועל המוות: עיונים בספרות החכמה

ד"ר נאוה כהן

שנתי

דף הנחיות

17 01-816-35 סיפורי אברהם:ראשית האומה וראשית האמונה פרופ' יונתן גרוסמן סמס' ב' דף הנחיות 
18

02-035-35

מצוות בין אדם לחבירו

ד"ר גלינסקי יהודא

סמס' א'

דף הנחיות

19

02-035-36

מצוות בין אדם לחבירו

ד"ר גלינסקי יהודא

סמס' ב'

דף הנחיות

20

02-060-35

Commandments between Man and Man between Individual and Society

ד"ר גלינסקי יהודא

סמס' א'

דף הנחיות

21

02-061-35

Commandments between Man and Man between Individual and Society

Part 2

ד"ר גלינסקי יהודא

סמס' ב'

דף הנחיות

22

02-080-35

סוגיות בהלכה ורפואה

ד"ר בורגנסקי

שנתי

דף הנחיות

23

02-0800-35

הסיפור של ראשית עם ישראל-בין מקרא לחז"ל

ד"ר עצמון ארנון

סמס' ב'

דף הנחיות

24

02-091-35

מבוא לספרות חז"ל

ד"ר כהן עמיחי

שנתי

דף הנחיות

25

02-091-36

מבוא לספרות חז"ל

ד"ר כהן עמיחי

שנתי

דף הנחיות

26

02-094-35

חגי ישראל

ד"ר דב הרמן

סמס' א'

דף הנחיות

27

02-096-37

דיני משפחה לאור המקורות

ד"ר הרמן

סמס' ב'

דף הנחיות

28

02-097-36

דיני משפחה

ד"ר הרמן

שנתי

דף הנחיות

29

02-099-35

חגי ישראל

ד"ר דב הרמן

שנתי

דף הנחיות

30

02-473-35

מועדי ישראל

פרופ' שלם יהלום

שנתי

דף הנחיות

31

02-473-36

מועדי ישראל

פרופ' שלם יהלום

שנתי

דף הנחיות

32

02-891-35

ספרות חז"ל: כתבים, אישים ופולמוסים

ד"ר כהן עמיחי

שנתי

דף הנחיות

33

02-894-35

מועדי ישראל: מהיסטוריה לזיכרון מעצב זהות-במחשבה ובהלכה

ד"ר כהן עמיחי

שנתי

דף הנחיות

34

02-895-35

המשפחה היהודית: אחריות, נאמנות ומסירות

ד"ר עמיחי כהן

שנתי

דף הנחיות

35

02-899-35

חגי ישראל: מסע הלכתי ורעיוני

ד"ר ארנד אהרון

שנתי

דף הנחיות

36

02-899-36

חגי ישראל: מסע הלכתי ורעיוני

ד"ר ארנד אהרון

שנתי

דף הנחיות

37

02-899-37

חגי ישראל: מסע הלכתי ורעיוני

ד"ר ארנד אהרון

שנתי

דף הנחיות

38

02-998-35

מושגי יסוד במתכונת חדשה

ד"ר יונתן פיינטוך

סמס' א'

דף הנחיות

39

02-998-36

מושגי יסוד במתכונת חדשה

ד"ר יונתן פיינטוך

סמס' ב'

דף הנחיות

40

03-099-36

הרמב"ם ומשנתו הפילוסופית

ד"ר דרור ארליך

שנתי

דף הנחיות

41

03-099-37

הרמב"ם ומשנתו הפילוסופית

ד"ר דרור ארליך

שנתי

דף הנחיות

42 03-107-01 Jewish Philosophy for a postmodern Age ד"ר מרים פלדמן קיי סמס' א' דף הנחיות
43

03-800-35

מדינת ישראל בעיני הדת היהודית

ד"ר הרשקוביץ יצחק

שנתי;

דף הנחיות

44

04-014-35

חינוך נערות וחברה בתקופת המשנה והתלמוד

ד"ר דן יפה

שנתי

דף הנחיות

45

04-014-36

חינוך נערות וחברה בתקופת המשנה והתלמוד

ד"ר דן יפה

שנתי

דף הנחיות

46

04-040-35

אשור, בבל ויהודה: יחסי ממלכת יהודה עם האימפריות המסופוטמיות

ד"ר ברייר עידן

שנתי

דף הנחיות

47

04-095-35

חכמי המזרח  התיכון – גשר בין ישן לחדש

ד"ר חזי כהן

שנתי

דף הנחיות

48

04-099-35

מגילות מדבר יהודה

פרופ' איל רגב

שנתי

דף הנחיות

49

04-306-35

שנאת ישראל ואנטישמיות

פרופ' באומל-שוורץ

סמס' א'

דף הנחיות

50

04-308-35

שואת היהודים

פרופ' באומל-שוורץ

סמס' ב'

דף הנחיות

51

04-527-35

היהדות בראי הנצרות (ישו, פאולוס והיהודים)

ד"ר דן יפה

שנתי

דף הנחיות

52

04-527-36

היהדות בראי הנצרות (ישו, פאולוס והיהודים)

ד"ר דן יפה

שנתי

דף הנחיות

53

04-802-35

ירושלים מראשיתה ועד שלהי ימי הבית הראשון

ד"ר ברוך איל

שנתי

דף הנחיות