קורסים מתוקשבים (מקוונים)

קורסים מתוקשבים

שנה"ל  תשפ"א

9/02/2021

 

קוד

שם קורס

שם מרצה

תקופה

נק"ז

דף הנחיות

1

01-098-35

שלום ומלחמה במקרא

ד"ר צבי שמעון

שנתי

2 ש"ש

דף הנחיות

 

2

01-098-37

שלום ומלחמה במקרא

ד"ר דוד אלגביש

שנתי

2 ש"ש 

דף הנחיות 

3

01-194-35

באנגלית

The Bible in Light of the Ancient Near East

ד"ר נילי סמט

סמס' א'

1 ש"ש

 

4

01-194-36

באנגלית

The Bible in Light of the Ancient Near East

ד"ר נילי סמט

סמס' ב'

1 ש"ש

 

5 01-801-35 אברהם אבי המאמינים ד"ר חזי כהן סמס' ב' 2 ש"ש
(4 ש"ס)
דף הנחיות
6

01-804-35

עיונים בספר במדבר: תלונות, תלאות ותקוות

ד"ר יוסף פריאל

שנתי

2 ש"ש

דף הנחיות

7

01-804-36

עיונים בספר במדבר: תלונות, תלאות ותקוות

ד"ר יוסף פריאל

שנתי

2 ש"ש

דף הנחיות

8

01-805-35

להכיר את ספר הספרים: התנ"ך במבט פנורמי

ד"ר צבי שמעון

שנתי

2 ש"ש

דף הנחיות

9

01-806-35

דמויות במקרא: מנהיגים מקראיים

ד"ר צבי שמעון

שנתי

2 ש"ש

דף הנחיות

10

01-806-36

דמויות במקרא: מנהיגים מקראיים

ד"ר צבי שמעון

שנתי

2 ש"ש

דף הנחיות

11

01-807-35

נתיב האבות: סיפורי האבות בספר בראשית

ד"ר שרה שורץ

שנתי

2 ש"ש

דף הנחיות 

12

01-808-35

אנושות במשבר: בראשית א-יא

ד"ר שרה שורץ

שנתי

2 ש"ש

דף הנחיות

13

01-810-35

חיי יום יום בתקופת המקרא

ד"ר דוד אלגביש

שנתי

2 ש"ש

דף הנחיות

14

01-811-35

המקרא על רקע המזרח הקדום

ד"ר נילי סמט

סמס' א'

1 ש"ש

 

15

01-812-35

עיונים בספר דברים: אמונות ומצוות שעיצבו את היהדות

פרופ' יוסף עופר

סמס' א'

1 ש"ש

דף הנחיות

16

01-813-35

התנ"ך והמחשבה הליברלית-דמוקרטית

ד"ר רענן אייכלר

שנתי

2 ש"ש

דף הנחיות

17

01-814-35

על החיים ועל המוות: עיונים בספרות החכמה

ד"ר נאוה כהן

שנתי

2 ש"ש

דף הנחיות

18 01-816-35 סיפורי אברהם:ראשית האומה וראשית האמונה פרופ' יונתן גרוסמן סמס' ב' 1 ש"ש דף הנחיות 
19

02-035-35

מצוות בין אדם לחברו- תלמוד, הלכה ומנהג ***

ד"ר יהודא גלינסקי

סמס' א'

1 ש"ש

דף הנחיות

20

02-035-36

מצוות בין אדם לחברו- תלמוד, הלכה ומנהג

ד"ר יהודא גלינסקי

סמס' ב'

1 ש"ש

דף הנחיות

21

02-060-35

באנגלית

Commandments between Man and Man between Individual and Society

ד"ר יהודא גלינסקי

סמס' א'

1 ש"ש

דף הנחיות

22

02-061-35

באנגלית

Commandments between Man and Man between Individual and Society, Part II

ד"ר יהודא גלינסקי

סמס' ב'

1 ש"ש

דף הנחיות

23 02-062-35

מעשי חכמים מתקופת חז"ל

ד"ר רבין שושטרי סמס' ב' 1 ש"ש דף הנחיות
24

02-080-35

סוגיות בהלכה ורפואה

ד"ר חיים בורגנסקי

שנתי

2 ש"ש

דף הנחיות

25

02-0800-35

הסיפור של ראשית עם ישראל-בין מקרא לחז"ל

ד"ר ארנון עצמון

סמס' ב'

1 ש"ש

דף הנחיות

26

02-091-35

מבוא לספרות חז"ל

ד"ר עמיחי כהן

שנתי

2 ש"ש

דף הנחיות

27

02-091-36

מבוא לספרות חז"ל

ד"ר עמיחי כהן

שנתי

2 ש"ש

דף הנחיות

28

02-094-35

חגי ישראל

ד"ר דב הרמן

סמס' א'

1 ש"ש

דף הנחיות

29

02-096-37

דיני משפחה לאור המקורות

ד"ר דב הרמן

סמס' ב'

1 ש"ש

דף הנחיות

30

02-097-36

דיני משפחה- תלמוד, הלכה ומנהג

ד"ר דב הרמן

שנתי

2 ש"ש

דף הנחיות

31

02-099-35

חגי ישראל- תלמוד, הלכה ומנהג

ד"ר דב הרמן

שנתי

2 ש"ש

דף הנחיות

32

02-473-35

מועדי ישראל- תלמוד, הלכה ומנהג

פרופ' יהלום שלם

שנתי

2 ש"ש

דף הנחיות

33

02-473-36

מועדי ישראל- תלמוד, הלכה ומנהג

פרופ' יהלום שלם

שנתי

2 ש"ש

דף הנחיות

34 02-844-35 נישואין, גירושין ומה שביניהם ד"ר אילת סג"ל סמס' ב'

2 ש"ש 
(4 ש"ס)

דף הנחיות
35

02-891-35

ספרות חז"ל: כתבים, אישים ופולמוסים

ד"ר עמיחי כהן

שנתי

2 ש"ש

דף הנחיות

36

02-894-35

מועדי ישראל: מהיסטוריה לזיכרון מעצב זהות-במחשבה ובהלכה

ד"ר עמיחי כהן

שנתי

2 ש"ש

דף הנחיות

37

02-895-35

המשפחה היהודית: אחריות, נאמנות ומסירות

ד"ר עמיחי כהן

שנתי

2 ש"ש

דף הנחיות

38

02-899-35

חגי ישראל: מסע הלכתי ורעיוני

ד"ר אהרון ארנד

שנתי

2 ש"ש

דף הנחיות

39

02-899-36

חגי ישראל: מסע הלכתי ורעיוני

ד"ר אהרון ארנד

שנתי

2 ש"ש

דף הנחיות

40

02-899-37

חגי ישראל: מסע הלכתי ורעיוני

ד"ר אהרון ארנד

שנתי

2 ש"ש

דף הנחיות

41

02-998-35

מושגי יסוד ביהדות -מתכונת חדשה

ד"ר יונתן פיינטוך

סמס' א'

1 ש"ש

דף הנחיות

42

02-998-36

מושגי יסוד ביהדות -מתכונת חדשה

ד"ר יונתן פיינטוך

סמס' ב'

1 ש"ש

דף הנחיות

43 03-095-36 טעמי המצוות במחשבה היהודית ד"ר אלי גורפינקל סמס' ב'

2 ש"ש
(4 ש"ס)

דף הנחיות
44

03-099-36

הרמב"ם ומשנתו הפילוסופית

ד"ר דרור ארליך

שנתי

2 ש"ש

דף הנחיות

45

03-099-37

הרמב"ם ומשנתו הפילוסופית

ד"ר דרור ארליך

שנתי

2 ש"ש

דף הנחיות

46

03-107-01

באנגלית

Jewish Philosophy for a postmodern Age ד"ר מרים פלדמן קיי סמס' א' 1 ש"ש דף הנחיות
47

03-111-35

באנגלית

Dimensions of Existentialism: Jewish Philosophy in the Twentieth Century ד"ר מרים פלדמן קיי סמס' ב' 1 ש"ש דף הנחיות 
48 03-142-35 האינדבידואל במחשבה היהודית המודרנית ד"ר מרים פלדמן קיי  סמס' ב' 1 ש"ש דף הנחיות
49

03-800-35

מדינת ישראל בעיני הדת היהודית

ד"ר יצחק הרשקוביץ

שנתי

2 ש"ש

דף הנחיות

50

04-014-35

חינוך נערות וחברה בתקופת המשנה והתלמוד

ד"ר דן יפה

שנתי

 

דף הנחיות

51

04-014-36

חינוך נערות וחברה בתקופת המשנה והתלמוד

ד"ר דן יפה

שנתי

2 ש"ש

דף הנחיות

52

04-040-35

אשור, בבל ויהודה: יחסי ממלכת יהודה עם האימפריות המסופוטמיות

ד"ר עידן ברייר

שנתי

2 ש"ש

דף הנחיות

53

04-095-35

חכמי המזרח  התיכון – גשר בין ישן לחדש

ד"ר חזי כהן

שנתי

2 ש"ש

דף הנחיות

54

04-099-35

מגילות מדבר יהודה

פרופ' איל רגב

שנתי

2 ש"ש

דף הנחיות

55

04-306-35

שנאת ישראל ואנטישמיות

פרופ' ג'ודי באומל-שוורץ

סמס' א'

1 ש"ש

דף הנחיות

56

04-308-35

שואת היהודים

פרופ' ג'ודי באומל-שוורץ

סמס' ב'

1 ש"ש

דף הנחיות

57

04-527-35

היהדות בראי הנצרות (ישו, פאולוס והיהודים)

ד"ר דן יפה

שנתי

2 ש"ש

דף הנחיות

58

04-527-36

היהדות בראי הנצרות (ישו, פאולוס והיהודים)

ד"ר דן יפה

שנתי

2 ש"ש

דף הנחיות

59

04-802-35

ירושלים מראשיתה ועד שלהי ימי הבית הראשון

ד"ר אייל ברוך

שנתי

2 ש"ש

דף הנחיות

60 03-107-02
Jewish Philosophy for a Postmodern Age
ד"ר מרים פלדמן קיי סמסטר ב' 1 ש"ש