קורסים באנגלית

קורסים באנגלית בשנה"ל תשפ"א

 

 

קורסי יסוד באנגלית לשנת תשפ"א

ספ'

קוד מלא

שם נושא קורס

שם באנגלית

תקופה

נק"ז

מרצים

אפיונים

מיקום

1

01-194-35

דמויות במקרא

The Bible in Light of the Ancient Near East

סמסטר א'

First semester

1

ד"ר סמט נילי

Dr. Nili Samet

מודל - מתוקשב מלא

Online course

בר אילן

2

01-194-36

דמויות במקרא

The Bible in Light of the Ancient Near East

סמסטר ב'

Second semester

1

ד"ר סמט נילי

Dr. Nili Samet

מודל - מתוקשב מלא

Online course

בר אילן

3

01-060-01

בראשית ספר התחלות

Genesis: The Book of Beginnings 

שנתי

יום א

18-20

Sunday

18-20

1

ד"ר שמעון צבי

Dr. Zvi Shimon

מודל - אתר מלווה קורס

בר אילן

4

02-060-35

 

Commandments between Man and Man between Individual and Society

סמסטר א'

First semester

1

ד"ר גלינסקי יהודא

Dr. Judah Galinsky

מודל - מתוקשב מלא

Online course

בר אילן

5

02-061-35

 

Commandments between Man and Man between Individual and Society, Part II

סמסטר ב'

Second semester

1

ד"ר גלינסקי יהודא

Dr. Judah Galinsky

מודל - מתוקשב מלא

Online course

בר אילן

6

03-107-01

 

Jewish Philosophy for a Postmodern Age

 

סמסטר א'

First semester

1

ד"ר פלדמן קיי  מרים

Dr. Miriam Feldmann Kaye

מודל - מתוקשב מלא

Online course

בר אילן

7

03-072-01

משמעות החיים

The Meaning of Life

סמסטר א'First semester

Tuesday

16-18

1

ד"ר הלפר יהודה

Dr. Yehuda Halper

מודל - אתר מלווה קורס

בר אילן

8

03-074-01

הבריאה והבריאתנות

Creation and Creationism

סמסטר ב'

Second semester

Tuesday

16-18

1

ד"ר הלפר יהודה

Dr. Yehuda Halper

מודל - אתר מלווה קורס

בר אילן

 

 

H/ מערכת שעות/תשפא/קורסי יסוד באנגלית לשנת תשפא