קורסים באנגלית

קורסים באנגלית בשנה"ל תש"פ

 

 

 

מס' קורס

שם קורס

שם קורס באנגלית

שם מרצה

תקופה

שנתי/סמס'

שעות/נ"ז

 

 

 

 

 

תנ"ך

1.

01-188-01

ספרי התורה

Books of the Tora-Genesis

ד"ר צ. שמעון

שנתי

א'

18-20

2ש"ש

 

2.

01-094-34

המקרא ועולמו

מתוקשב

The Bible in Light of the Ancient Near East

Online course

ד"ר נ. סמט

סמס' א'

1 ש"ש

 

3.

01-094-35

המקרא ועולמו

מתוקשב

The Bible in Light of the Ancient Near East

Online course

ד"ר נ. סמט

סמס' ב'

1 ש"ש

 

 

 

 

 

 

תלמוד

4.

02-092-36

מצוות בין אדם לחברו:

יסודות של סיוע לזולות על פי מקורות היהדות  

מתוקשב

Commandments between Man and Man, between Individual and Society

The Principles of Social Welfare in Judaism

Online course

 

ד"ר י. גלינסקי

סמס' א'

1 ש"ש

 

5.

02-090-35

מצוות בין אדם לחברו:

"למה לתת": גישות שונות לנושא הצדקה כפי שמצוי בספרות הרבנית על דורותיה

מתוקשב

Commandments between Man and Man, between Individual and Society

Why Give? Approaches to Charity as found in Rabbinic Literature

Online course

ד"ר י. גלינסקי

סמס' ב'

1 ש"ש

 

 

מחשבת

ישראל

6.

03-032-01

המלחמה הקדושה

Holy war

ד"ר י. הלפר

סמס' א'

ג'

12-14

1 ש"ש

 

7.

03-034-01

האהבה ביהדות

Love in Judaism

ד"ר י. הלפר

סמ' ב'

ג'

12-14

1 ש"ש