ד"ר מאיר סיידלר

ד"ר מאיר סיידלר

דוא"ל: 

קורות חיים

השכלה:
  תואר מוסד מחלקה
1998 תואר שלישי Ph.D אוניברסיטת בר-אילן פילוסופיה יהודית
1987 תואר שני M.A אוניברסיטת מרבורג, גרמניה Comparative Religion
נושא עבודת הדוקטורט:

תפיסת היהדות כדת חוק במשנותיהם של שפינוזה, מנדלסון, רש"ר הירש, יצחק ברואיר.  בהנחיית: פרופ' אפרים מאיר, פרופ' יוחנן סילמן

מלגות ופרסים:
2008/9 מלגת שוסטרמן בארה"ב
1997 מלגה מאונ' בר-אילן
1996 פרס ע"ש גרינוולד מטעם מכון ליאו בק ירושלים
1996 פרס ממכון יוסף קרליבך בר-אילן
1996/7 מלגה מהקתדרה לחקר תולדות יהודי פרוסיה ע"ש בראון באוניברסיטת בר-אילן
1989/90 מלגה מה- DAAD (גרמניה) בשנת הלימודים
מקומות עבודה נוספים:

אוניברסיטת אריאל

 

פרסומים

רשימת פרסומים תשפ"א

ספרים:

"קיצה של יהדות גרמניה בפתח": הרב יוסף צבי קרליבך (1883—1942) – חקר מקרה (הוגש לפרסום באוקטובר 2020).

מחלוקת שסופה להתקיים פולמוס הפרישה בין הרב שמשון רפאל הירש והרב יוסף דב הלוי במברגר (1877), רמת גן: פרסומי הקתדרה ע"ש רבי שמשון רפאל הירש לחקר תנועת "תורה עם דרך ארץ", אוניברסיטת בר-אילן, תשס"ה, 120 עמ'.

Rabbinic Theology and Jewish Intellectual History: The Great Rabbi Loew of Prague, London – New York: Routledge Jewish Studies Series, 2012, 240 p.

Schma Jisrael – Einheit. Die jüdische Sicht, Eichenau bei München: Roman Kovar Verlag, 1998, 142 p. (שמע ישראל - אחדות, המבט היהודי).

כתבי עת (עורך משנה):

מורשת ישראל 4 (2007)

מורשת ישראל 3 (2006)

מורשת ישראל 2 (2005)

מורשת ישראל 1 (2004)

מאמרים בכתבי עת ובקבצים:

'"ציון מבקשת את בניה" : יחסו של הרב יוסף צבי קרליבך לארץ ישראל ולציונות', ציון פד, א (תשעט), עמ' 87—119.

'ל"פתרון הבעיות המרכזיות ביותר של התודעה היהודית" הסימבוליקה של הרב שמשון רפאל הירש על רקע תקופתו', בנימין איש-שלום (עורך), בדרכי שלום – עיונים בהגות יהודית, מוגשים לשלום רוזנברג, ירושלים: הוצאת בית מורשה, תשס"ז (עמ' 353-323).

'ברוך שפינוזה מעצב תדמית היהדות עבור ההשכלה האירופית', דעת 54 (תשס"ד), עמ' 47-29.

'בין "אוייב איום" ל"כלי בידי ההשגחה העליונה" הציונות בתפיסתו הלאומית של יצחק ברויאר', אבי שגיא, דב שוורץ (עורכים), מאה שנות ציונות דתית, רמת גן: הוצאת אוניברסיטת בר-אילן, תשס"ג, כרך ראשון, עמ' 225-213.

'מ"הניסיון הראשון" ועד ל"אקורד האחרון" מטא-הלכה במשנתם של מנדלסון וברויאר על רקע אתגר המודרנה', עמיחי ברהולץ (עורך), מסע אל ההלכה, תל אביב, 2003, עמ' 550-548,335-313.

'היהדות כתופעה א-היסטורית בתפיסתו של פראנץ רוזנצווייג', דב לנדאו (עורך), משרד החינוך, אגף המכללות, ספר המכללות. מנחה לשנת היובל של מדינת ישראל, ירושלים: הוצאת מחלקת הפרסומים של משרד החינוך, תש"ס, עמ' 133-123.

Meir Seidler and Alexander Dubrau,  'David Tzvi Hoffmann’s (1843–1921) Commentary on the Pentateuch in the Context of German-Jewish Orthodoxy’s Struggle over the Dogmatic Principles of Torah' (forthcoming, Journal of Jewish Studies, 2021. 20 p.).

'"Religion… Cannot Teach Us 'Thou Shalt Not Lie', and… Lie Itself" – Rabbi Joseph Tzvi Carlebach's Refutation of Biblical Criticism', Daat 88 (2019), pp. 145-161.

'The Rehabilitation of Philosophy via Hermeneutics – Maimonides' Diverging Scriptural Evidence Regarding the Quest for the Rationale of the Commandments' (forthcoming in European Journal of Jewish Studies, 2019).

'Beyond the Jewish Theological Frontier – Eliah Benamozegh, Franz Rosenzweig and their Blueprint of a Jewish Theology of Christianity', Harvard Theological Review 111:2 (2018), pp. 242-263.

'The Rabbi and the Psychoanalyst. Erich Fromm and Samson Raphael Hirsch – An Unacknowledged Debt', Journal of Jewish Studies 68,2 (Autumn 2017), pp. 387-399.

'Reading Chad Gadya through the Kaleidoscope of Time', Alberdina Houtman et al. (eds.), Religious Stories in Transformation: Conflict, Revision and Reception, Brill, Leiden/Boston, 2016, pp. 337-353.

'The Beauty and the Beast: Jean-Paul Sartre and the Baader Meinhof Gang', Ron Schleifer and Helena Rimon (eds.), Intellectuals and Terrorism, special issue of Journal of Terrorism and Political Violence 25,4 (September - October 2013), pp. 597-605.

'Zionism's Conflicting Founding Designs and their Ideological Impact', Israel Studies 17,3 (Fall 2012), pp. 176-190.

 ‘A Nineteenth Century Jewish Attempt at Integrativeness: Rabbi Eliahu Benamozegh's Multicultural Approach to Polytheism’, Y. Goldstein (ed.), Yosef Da'at – Studies in Modern Jewish History in Honor of Yosef Salmon, Beer Sheva: Ben Gurion University of the Negev Press, 2010, pp. 11-25.

 ‘Vergleichende Betrachtungen zu Benno Jacobs Kritik der Quellenscheidung’, Trumah 13 (2003), pp. 121-140 (ביקורתו של בנו יעקב על תורת התעודות בראיה השוואתית).

‘Hebräisches Recht – Wunschtraum oder Realität’, Aschkenas 11, 2001(2), pp. 515-530 (משפט עברי - חלום באספמיה או מציאות).

 ‘Zur religionsphilosophischen Bedeutung der Familie im Judentum’, Miriam Gillis-Carlebach, Barbara Vogel (eds.),   „… und so zogen sie aus: ein jeder bei seiner Familie und seinem Vaterhaus“ (4. Moses 2,34). Die Vierte Joseph-Carlebach-Konferenz. Familie im Spannungsfeld zwischen Tradition und Moderne, Hamburg: Dölling und Galitz Verlag, 2000, pp. 182-196 [המשמעות הדתית-פילוסופית של המשפחה ביהדות, ".. וכן נסעו איש למשפחותיו לבית אבותיו" (במדבר ב,לד). הכנס הרביעי ע"ש יוסף קרליבך. המשפחה בין מסורת למודרנה].

 ‘Joseph Carlebach (1883-1942). Aus dem geistigen Schaffen des Oberrabbiners’, Gerhard Paul, Miriam Gillis-Carlebach (eds.), Menora und Hakenkreuz. Zur Geschichte der Juden in und aus Schleswig-Holstein, Lübeck und Altona (1918-1998), Neumünster: Wachholtz Verlag, 1998, pp. 95-106, 829-831 [יוסף קרליבך (1942-1883), מיצירתו הרוחנית של הרב הראשי, מנורה וצלב קרס. לתולדות היהודים בשלסוויג-הולשטיין, ליבק ואלטונה (1998-1918)].

 ‘Isaac Breuer‘s Concept of Law’, E.A. Goldman (ed.), Jewish Law Association Studies VIII. The Jerusalem 1994 Conference Volume, Atlanta (Georgia): Scholars Press, 1996, pp. 167-172.

פרקים בספרים:

Introduction to Miriam Gillis-Carlebach (ed.), Joseph Carlebach – Ausgewählte Schriften IV: Briefe aus fünf Jahrzehnten, Hildesheim/Zürich/New York: Georg Olms Verlag, 2007, pp. 10-24.

(יוסף קרליבך, כתבים נבחרים – אגרות מחמישה עשורים)

Introduction to Adin Steinsaltz, Talmud für Jedermann, Basel/Zürich: Verlag Morascha, 1995, pp. 7-13 (תלמוד לכל).

ביקורת ספרים בכתבי עת:

י. שלמון, א. רביצקי, א. פרזיגר, האורתודוקסיה היהודית – היבטים חדשים, ירושלים: הוצאת מאגנס, תשס"ז, זמנים 100 (סתיו 2007), עמ' 158-156. ביקורת זו שהופיע במקור בעברית הופיע בהמשך גם בגרמנית (Trumah 17, 2007, pp. 221-224) ובאנגלית (Modern Judaism 29, 2009, p. 295-298).

War and Peace in the Jewish Tradition, L. Schiffman and J.B. Wolowelsky (eds.), New York: Yeshiva University Press, 2007, The Israel Journal of Foreign Affairs II,1 (2008) pp. 147-151.

Leo Baeck Institute Year Book 1995/XL, edited by J.A.S. Grenville a.o., London, 1995, Tribüne 35 (140), 1996, pp. 181-185.

מבחר הרצאות בכנסים מדעיים והרצאות פומביות:

July 30 – August 3 SBL 2018 International Meeting, Helsinki, Finland "Rabbi Joseph Carlebach: His exegesis und his approach to Higher Bible Criticism"  
June 25-27, 2018 2018 NAPH Conference on Hebrew Language, Literature and Culture, The University of Amsterdam "The justification of philosophy through Bible exegesis in Maimonides – The rationale of the precepts as a case study"  
June 12-14, 2017 Association for Israel Studies, 33nd Annual Conference: A Century after Balfour – Vision and Reality, Brandeis University, Waltham (MA) "Rabbi Joseph Carlebach's (1883-1942) non-Zionist Zionism"  
July 17-20, 2016 EABS Annual Meeting – Leuven, Belgium "Rabbi Samson Raphael Hirsch’s approach to modernity as reflected in his Pentateuch commentary"  
June 1, 2016 Isaac Breuer – His Thought and Work (70 Years after his passing away), Conference, Bar-Ilan University, Ramat-Gan "Between communal separation and 'Torah im Derekh Eretz' – Rabbi Samson Raphael Hirsch and his grandson Isaac Breuer"  
July 12-15,2015 EABS Annual Meeting 2015, Cordoba "The reception of the Hebrew Bible in medieval Jewish philosophy – the case of Moses Maimonides"  
י"א אייר תשע"ה (30 באפריל 2015) כנס בין מדעי הרוח לבין מדעי היהדות באקדמיה מן המאה התשע-עשרה ועד לפוסט מודרניזם ומעבר, אוניברסיטת אריאל בשומרון 'בין חכמת ישראל למדע היהדות'  
July 7-11, 2013 SBL International meeting, University of St. Andrews, Scotland 'A Daring Jewish-orthodox approach in Scripture exegesis: Rabbi Eliah Benamozegh's Pentateuch commentary 'Em LaMikra'  
July 5-7, 2011 International Conference: Israel and the Nations – Vision and Reality, Yeshiva University, Bernard Revel Graduate School of Jewish Studies, New York "Non-Jews and their religious and philosophical heritage in the theology of Rabbi Eliyah Benamozegh"  
March 22, 2010

Der souveräne Umgang mit der Zeit, Veranstaltungsreihe "Vor dem Gesetz – Zur Aktualität der Zehn Gebote", München

סדרת הרצאות בין-דתית שאורגנה בשיתוף הפקולטה לתיאולוגיה באוניברסיטת מינכן

"Du sollst den Schabbat heiligen"

הרצאה על השבת ככלי ל"שליטה על הזמן"

 
September 6-9, 2009 International Maharal Conference (400th Yahrzeit of the Maharal of Prague), Prague "Maharal and the challenge of modernity"  
April 7, 2009 LMU, Los Angeles "Anti-Semitism and Anti-Zionism: parallels and divergences", Public lecture  
November 10, 2008  70th anniversary of ‘Kristallnacht’ and the 13th anniversary of the assassination of Israeli Prime Minister Yitzhak Rabin, Public lecture, USC ,Los Angeles "Israel: between refuge and redemption"

 

ט' בסיון תשס"ח (12 ביוני 2008) כנס בינלאומי 200 שנה להיוולדו של הרב שמשון רפאל הירש, בר-אילן 'תפילות כנגד תמידין תקנום' – פירושו של הרש"ר הירש לתפילת שמונה עשרה על רקע משנתו

 

ד' סיון תשס"ו (31 במאי 2006) כנס תהלים, המכללה האקדמית יהודה ושומרון, אריאל 'השימוש בספר תהלים במורה נבוכים להרמב"ם'  
15 במאי 2003 הכנס ה-13 של מחקרי יהודה ושומרון, המכללה האקדמית יהודה ושומרון, אריאל 'אידיאולוגיה במבחן המציאות – הגות אורתודוקסית נוכח הציונות: השוואה בין הראי"ה קוק ליצחק ברויאר'

 

2 באפריל 2001 הכנס השמיני לתורה ומדע, ירושלים 'הנס בהגות היהודית האורתודוקסית המודרנית'  
15-14 ביוני 1999 כנס בין-לאומי על "טומאה, טהרה ותורת הגזע" , אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן 'עם סגולה - רעיון קדום בסבך המודרנה'  
3-6 August, 1998 Tenth Biennial International Conference of Jewish Law, Jerusalem "Spinoza‘s Conception of Judaism as a Religion of Law and its Historical Significance"  
       

 

 

ארגון כנסים מדעיים:

7 ביוני 2012 כנס חוקרים 'דת, לאום, ארץ – המאבק על הזהות היהודית בעת החדשה', אוניברסיטת אריאל
9-6 ספטמבר 2009 כנס '400 שנה מהר"ל מפראג'', פראג

 

תחומי מחקר

היהדות האורתודוקסית בעת החדשה; המחשבה היהודית המודרנית|יהדות גרמניה; ציונות דתית; הגותו של הרמב"ם