הגשות בקשה לפטור מיהדות במסגרת תואר ראשון, תואר שני, תואר שלישי, תעודת עריכה ושלל תעודות בחסות הוועדה לתואר שני ניתן להגיש בשנה הראשונה לתואר/ לימודי התעודה בלבד

שלום רב,

הנחיות להגשת בקשה לפטור מופיעות באתרנו- תכניות לימודים- תואר ראשון/ תואר שני/ תואר שני/ תעודת הוראה.

יש לשים לב-

על פי תקנון ביה"ס ללימודי יסוד ביהדות- ניתן להגיש בקשות לפטור מיהדות רק עד תום השנה הראשונה.

חלה החובה והאחריות על הסטודנט/ית ליישם תקנה זו.