קורסי קיץ תשפ"א

רשימת קורסי קיץ שנה"ל תשפ"א

הרישום  לקורסי הקיץ יתקיים  בין התאריכים 19.7.21 ועד 22.7.21

קישור לתהליך ההרשמה:     https://www.biu.ac.il/registration-and-admission/tuition/tuition-summer-semester

לרשימת קורסי הקיץ כולל מועדי בחינות , לחצו כאן

מספר קורס הנושא סוג הפגישה שם המרצה מועד הקורס נק' זיכוי ש"ש ימים ושעות/
מועד מפגש
סילבוס

01-999-95

היחס לבעלי חיים במקרא היבטים מוסריים וספרותיים מתוקשב ד"ר עמיחי נחשון 01/08- 05/09 2 (1) 1/8/21, 20:30 סילבוס

01-097-95

עיונים בספר בראשית מתוקשב ד"ר צבי שמעון 01/08- 05/09 2 (1) 3/9/21, 10:00 סילבוס
01-808-95 אנושות במשבר בראשית א-יא מתוקשב ד"ר שרה שורץ 01/08- 05/09 2 (1) 6/8/21, 10:30 סילבוס
01-034-95 קורס מוזיקלי השתקפות סיפורי התורה בזמר העברי הרצאה פרונטלית בקמפוס (לא זום)

ד"ר יוסף פריאל

08/08 - 29/08

2

ימים

א-ב

ד-ה

10:00 - 14:00

סילבוס
02-099-95 חגי ישראל- תלמוד הלכה ומנהג מתוקשב ד"ר דב הרמן 01/08- 05/09 2

(1)8/8/21, 19:00

(2)2/9/21, 19:00

סילבוס

02-844-95

נישואין, גירושים ומה שביניהם מתוקשב ד"ר אילת סג"ל 01/08- 05/09 2 (1) 25/8/21, 12:00 סילבוס
02-998-95 מושגי יסוד ביהדות מתכונת חדשה מתוקשב ד"ר יונתן פיינטוך 01/08- 05/09 2 (1) 9/9/21, 21:00 סילבוס

03-095-95

טעמי המצוות במחשבה היהודית מתוקשב ד"ר אלי גורפינקל 01/08- 05/09 2 (1) 

6/8/21, 11:00-12:30

(2) 3/9/21, 11:00 -12:30

סילבוס

03-099-95

הרמב"ם ומשנתו הפילוסופית מתוקשב ד"ר דרור ארליך 01/08- 05/09 2 (1) 

1/8/21,

19:30-18:00

(2)

29/8/21 ,

19:30-18:00

סילבוס
04-010-95 היחסים בין היהודים והנוצרים מתוקשב ד"ר דן יפה 01/08- 05/09 2 26/8/21, 10:00 סילבוס
04-099-96 מגילות מדבר יהודה מתוקשב פרופ' איל רגב 01/08- 05/09 2 מועד המפגש עם המרצה יפורסם בהמשך סילבוס
04-096-95 ירושלים בימי הבית השני לאור התגליות החדשות: היסטוריה וארכיאולוגיה מתוקשב פרופ' איל רגב 01/08- 05/09 2 מועד המפגש עם המרצה יפורסם בהמשך סילבוס

04-100-96

The Dead Sea scrolls:An introduction

מתוקשב
On-Line

English

פרופ' איל רגב 01/08- 05/09 2 מועד המפגש עם המרצה יפורסם בהמשך סילבוס

* אנא שימו לב לתקנון שכר לימוד הקובע כי שכ"ל לא יוחזר במקרה של ביטול קורס