קורסי קיץ תש"פ

בס"ד                                                                                                                                                                   

רשימת קורסי קיץ שנה"ל תש"פ

הרישום יהיה החל מתאריך 12.7.2020 עד 15.7.2020

https://www1.biu.ac.il/File/2020/Summer_Tashap.pdf- קישור -הסבר על הליך ההרשמה

מס' קורס

הנושא

סוג הפגישה

מועד הקורס

(מתאריך עד תאריך)

המרצה שם מלא +תואר

נק' זיכוי

ימים ושעות

תאריך מפגש בזום

סילבוס

תאריך בחינה

01-095-95 ספרי חכמה שירה ומגילות מתוקשב 2/08-3/09 ד"ר עמיחי נחשון 2

מפגש בזום

2/8/2020

בשעה 20:30

סילבוס

מועד א'

8.9.2020

שעה 16.00

מועד ב'

12.10.2020

שעה 12.30

01-097-95

 

עיונים בספר בראשית

מתוקשב

02/08-03/09

ד"ר צבי שמעון

2

מפגש בזום

2/8/2020

בשעה 16:00

סילבוס

מועד א'

8.9 שעה 9.00

מועד ב'

14.10 שעה 12.30

 

 

01-808-95

אנושות במשבר בראשית א-יא

מתוקשב

02/08-03/09

ד"ר שרה שורץ

2

מפגש בזום

31/7/2020

בשעה 10:00

סילבוס

מועד א'

9.9. שעה 12.30

מועד ב'

12.10 שעה 12.30

 

01-034-95

קורס מוזיקלי השתקפות סיפורי התורה בזמר העברי

הקורס יערך בזום

כל יום משעה 10.00 עד 14.00

הרצאה

בזום

02/08-18/08

ד"ר יוסף פריאל

2

א-ה

כל יום

בזום

בתאריכים המצויינים

סילבוס

מועד א'

9.9 שעה 12.30

מועד ב' 

13.10 שעה 12.30

02-099-95 חגי ישראל-תלמוד הלכה ומנהג מתוקשב 2/08-3/09 ד"ר דב הרמן  

מפגש בזום

2/8/2020

בשעה 20:00

סילבוס

מועד א'

8.9.2020

שעה 16.00

מועד ב'

12.10.2020

שעה 12.30

 

02-844-95

נישואין, גירושים ומה שביניהם

מתוקשב

02/08-03/09

ד"ר אילת סג"ל

2

מפגש בזום

2/9/2020

בין השעות

 12:00-10:00

סילבוס

מועד א'

7.9 שעה 16.00

מועד ב'

12.10 שעה 12.30

02-998-95

מושגי יסוד ביהדות מתכונת חדשה

מתוקשב

02/08-03/09

ד"ר יונתן פיינטוך

2

מפגש בזום

2/8/2020

בשעה 10:00

סילבוס

מועד א'

8.9 שעה 12.30

מועד ב' 13.10 שעה 12.30

03-095-95

 

טעמי המצוות במחשבה היהודית

מתוקשב

02/08-03/09

ד"ר אלי גורפינקל

2

מפגש בזום

6/8/2020

בשעה 17:00 

סילבוס

מועד א'

7.9 שעה 16.00

מועד ב' 12.10 שעה 12.30

03-099-95

 

הרמב"ם ומשנתו הפילוסופית

מתוקשב

02/08-03/09

ד"ר דרור ארליך

2

מפגש 1 בזום

2/8/2020

בין השעות:

 17:30-16:00

מפגש 2 בזום

6/9/2020

בשעה 16:00

סילבוס

מועד א'

8.9 שעה 9.00

מועד ב'

1.10

שעה 9.00

04-010-95

היחסים בין היהודים והנוצרים

מתוקשב

02/08-03/09

ד"ר דן יפה

2

מפגש בזום

18/8/2020

בשעה 19:30

סילבוס

מועד א' 

9.9. שעה 9.00

מועד ב'

12.10 שעה 12.30

04-099-96

מגילות מדבר יהודה

מתוקשב

02/08-03/09

פרופ' איל רגב

2

מפגש בזום

3/9/2020

בשעה 20:00

סילבוס

מועד א' 9.9 שעה 12.30

מועד ב' 18.10 שעה 9.00

04-096-95

ירושלים בימי הבית השני לאור התגליות החדשות: היסטוריה וארכיאולוגיה

מתוקשב

02/08-03/09

פרופ' איל רגב

2

מפגש בזום

10/9/2020

בשעה 20:00

 

סילבוס

מועד א' 16.9 שעה 12.30

מועד ב' 18.10 שעה 9.00

16-286-01

הרישום נערך במחלקה ללימודי ארץ ישראל 

הקורס נחשב גם בלימודי יסוד ביהדות

THE DEAD SEA SCROLLS:AN INTRODUCTION

קורס באנגלית

מתוקשב 02/08-03/09 פרופ' איל רגב 2   סילבוס  
 
  • * אנא שימו לב לתקנון שכר לימוד הקובע כי שכ"ל לא יוחזר במקרה של ביטול קורס