פרופ' אסתר אשל

פרופ' אסתר אשל

דוא"ל: 

קורות חיים

    השכלה:                 

2000 תואר שלישי Ph.D האוניברסיטה העברית, ירושלים מקרא
1991 תואר שני M.A האוניברסיטה העברית, ירושלים מקרא
1985 תואר ראשון B.A האוניברסיטה העברית, ירושלים מקרא

    

נושא עבודת המאסטר:

עריכה הרמוניסטית בחמישה חומשי תורה בתקופת בית-שני. בהנחיית: פרופסור עמנואל טוב

נושא עבודת הדוקטורט:

האמונה בשדים בארץ-ישראל בימי הבית השני. בהנחיית: פרופסור מיכאל סטון

 

מלגות ופרסים:
תשמ"ט עמותת קרן גולדה מאיר
תשנ"ג פרס הצטיינות מהמכון למדעי היהדות
תשנ"ו מלגה נסיעה מטעם BAR לכינוס הבינלאומי של ה- SBL 
תשנ"ו פרס ע"ש  אריה (ליאו) לובין ז"ל
תשנ"ו מלגה מטעם אירגון נשים אקדמאיות
תשנ"ו מענק מחקר מטעם מרכז אוריון
תשנ"ז קרן הזיכרון אמריקה-ישראל
תשנ"ז פרס ע"ש  אריה (ליאו) לובין ז"ל
תשנ"ח קרן הזיכרון אמריקה-ישראל
תשנ"ט מלגת פוסט-דוקטורט ע"ש הארי סטאר באוניברסיטת הרווארד
תשס"א-תשס"ב קרן איהל
תשס"ג קרן ריקליס
תשע"ב מלגת הרולד היאם וינגייט, במרכז אוקספורד ללימודי עברית ויהדות, באוניברסיטת אוקספורד
זכיה במענקי מחקר:
תשס"ג-תשס"ה הקרן הלאומית למדעים  (יחד עם פרופסור מיכאל סטון)
תשע"ג-תשע"ה הקרן הלאומית למדע  
תשע"ו סדנת מחקר מהקרן הלאומית למדע  
מקומות עבודה קודמים:
2000 - 2002 הוראה במכללה האקדמית באשקלון
1998-1995

הוראה באוניברסיטה העברית, בשלוחה ברחובות

1995-1992 עובדת ברשות העתיקות, אחראית לפרסום האוסטרקונים שנתגלו במרשה בחפירתו של פרופ' ע' קלונר
1992-1991 אוצרת משנה לכתב האלפבתי במוזיאון ארצות המקרא ירושלים
1991-1990 עוזרת מחקר של פרופ' ג' סטרגנל, העורך האחראי לפרסום מגילות מדבר-יהודה
1990-1989 עוזרת מחקר במכון ללימודים מתקדמים באוניברסיטה העברית, בנושא: מגילות מדבר-יהודה
1988-1986 עוזרת מחקר של פרופ' ע. טוב באוניברסיטה העברית, עוזרת הוראה בקורס 'מבוא לעברית מקראית', ועובדת במפעל המקרא
1986 עוזרת מחקר במכון ללימודים מתקדמים באוניברסיטה העברית, בנושא: התרגומים הארמיים למקרא, בראשות פרופ' מ. גושן-גוטשטיין ופרופ' ח. רבין

 

פרסומים

רשימת פרסומים:

E. Eshel, "Aramaic Texts from Qumran in Light of New Epigraphic Finds", in A. Lange, E. Tov, and M. Weigold (eds.), The Dead Sea Scrolls in Context: Integrating the Dead Sea Scrolls in the Study of Ancient Texts, Languages, and Cultures. Leiden 2011, pp. 177-197.

 A. Faust and E. Eshel, "An Inscribed Bulla with Grazing Doe from Tel 'Eton", in M.J. Lundberg, S. Fine And W.T. Pitard (eds.), Puzzling Out the Past: Studies in Northwest Semitic Languages and Literature in Honor of Bruce Zuckerman, Leiden 2012, pp. 63-70.

 S. Ahituv, E. Eshel and Z. Meshel, "Chapter 5: The Inscriptions", in Z. Meshel, Kuntillet 'Ajrud (Horvat Teman): An 8th Century BCE Religious Site on Judah's Sinai Border,  Jerusalem 2012,  pp. 73-142.

 Boaz Zissu, Boaz Langford, Avner Ecker and Esther Eshel, "A Graffito Bearing the Name of Trajan in a Cave at Kh. ʾArâk Hâla North of Bet Guvrin", in D. Amit, G.D. Stiebel O. Peleg-Barkat and D. Ben-Ami (eds.), New Studies in the Archaeology of Jerusalem and its Regio, Collected Papers Volume VI, Jerusalem 2012, pp. 110-121 [Hebrew].

 E. Eshel, "Herod's Workers: The Graffiti Evidence from the Area of the Theater at Herodium – The Aramaic Inscription", in D. Amit, G.D. Stiebel O. Peleg-Barkat and D. Ben-Ami (eds.), New Studies in the Archaeology of Jerusalem and its Region, Collected Papers Volume VI, Jerusalem 2012, pp. 199-201 [Hebrew].

 Esther Eshel, "Chapter 14: Hebrew and Aramaic Inscriptions from Jericho and Cypros", in R. Bar-Nathan and J. Gärtner (eds.), Hasmonean and Herodian Palaces at Jericho: Final Report of 1973-1987 Excavations, Vol. V: Finds from Jericho and Cypros. Jerusalem 2013, pp. 299-304.

  E. Eshel and Michael E. Stone, "Judaism in Palestine in the Hellenistic-Roman Periods", in W. Adler (ed.), The Cambridge History of Religions in the Ancient World, Volume 2. Cambridge, UK, 2013, pp. 87-115.

 Aren M. Maeir and Esther Eshel, "Four Short Alphabetic Inscriptions from Late Iron Age IIA Tell es-Safi/Gath and Their Implications for the Development of Literacy in Iron Age Philistia and Environs". In: E. Eshel and Y. Levin (eds.), "See, I will bring a scroll recounting what befell me" (Ps 40:8): Epigraphy and Daily Life - From the Bible to the Talmud Dedicated to the Memory of Professor Hanan Eshel. Göttingen 2013, pp. 69-88.

Boaz Zissu, Boaz Langford, Avner Ecker and Esther Eshel, "Aramaic and Latin Graffiti in an Underground Complex at Khirbet ‛Arâk Hâla, North of Bet Guvrin". In: E. Eshel and Y. Levin (eds.), "See, I will bring a scroll recounting what befell me" (Ps 40:8): Epigraphy and Daily Life - From the Bible to the Talmud Dedicated to the Memory of Professor Hanan Eshel. Göttingen 2013, pp.  123-142.

E. Eshel, "Paleography of the Semitic Judean Desert Scrolls",  in J.A. Hackett and W.E. Aufrect (eds.), "An Eye for Form": Epigraphic Essays in Honor of Frank Moore Cross (Winona Lake, Indiana, 2014), pp. 334-351.

 M.E. Stone and Esther Eshel, "Aramaic Levi Document", in: L.H. Feldman, J.L. Kugel and L.H. Schiffman (eds.), Outside the Bible: Ancient Jewish Writings Related to Scripture. Philadelphia, 2013, vol. 2, pp. 1490-1506.

 E. Eshel, "Self Glorification Hymn", in: L.H. Feldman, J.L. Kugel and L.H. Schiffman (eds.), Outside the Bible: Ancient Jewish Writings Related to Scripture. Philadelphia, 2013, vol. 2, pp. 1924-1926.

 E. Eshel, "Chapter 8: Iron Age, Phoenician and Aramaic Inscriptions", in  I. stern (ed.), The Excavations of Maresha Subterranean Complex 57: The 'Heliodorus' Cave (the BAR International Series 2652), Oxford 2014, pp. 77-94.

 E. Eshel, " Chapter 14: The Hebrew and Aramaic Inscriptions from the Area of the Tomb at Herodium" in R. Porat, R. Chachy, and Y. Kalman, Herodium: Final Reports of the 1972–2010 Excavations Directed by Ehud Netzer, Volume I, Herod's Tomb Precict. Jerusalem 2015, pp. 460-473.

Esther Eshel, "MS 4612/3. 11Q(?)Eschatological Fragment ar ", in T. Elgvin (ed.), Gleanings from the Caves. Dead Sea Scrolls and Artifacts from The Schøyen Collection (London, T&T Clark, 2016), pp. 295-298. 

 E. Eshel, Hanan Eshel and Årstein Justnes, "XJudg with MS 2861 (Judg 4:5-6)", in T. Elgvin (ed.), Gleanings from the Caves. Dead Sea Scrolls and Artifacts from The Schøyen Collection (London, T&T Clark, 2016), pp. 193-201. 

Articles in periodicals

S. Talmon and E. Eshel, "'והמשכיל בעת ההיא ידם' (Amos 5:13)", Shnaton, An Annual for Biblical and Ancient Near Eastern Studies 10 (1990), pp. 115-122 [Hebrew].

E. Eshel, "4QDeutn - A Text That Has Undergone Harmonistic Editing", HUCA 62 (1991), pp. 117-154.

 E. Eshel, H. Eshel and A. Yardeni, "A Scroll from Qumran which includes part of Ps. 154 and a prayer for King Jonathan", Tarbiz 60 (1991), pp. 295-324 [Hebrew].

E. Eshel, "4QDeutn - A Text That Has Undergone Harmonistic Editing", HUCA 62 (1991), pp. 117-154.

E. Eshel, H. Eshel and A. Yardeni, "A Qumran Composition Containing Part of Ps. 154 and a Prayer for the Welfare of King Jonathan and his Kingdom", IEJ 42 (1992), pp. 199-240.

E. Eshel and H. Eshel, "Fragments of Two Aramaic Documents which were Brought to Abi'or Cave during the Bar-Kokhba Revolt", Eretz-Israel 23 (1992), pp. 276-285 [Hebrew].

E. Eshel and M. Kister, "A Polemic Qumran Fragment", JJS 43 (1992), pp. 277-281.

M. Stone and E. Eshel, "An Exposition on the Patriarchs  (4Q464) and Two Other Documents (4Q464a and 4Q464b)", Le Muséon 105 (1992), pp. 243-264.

E. Eshel and M. Stone, "The Holy Language at the End of the Days in Light of a New Fragment found at Qumran", Tarbiz 62 (1993), pp. 169-177 [Hebrew].

E. Eshel and M.E. Stone, "A New Fragment of 4QDeuth", JBL 112/3 (1993) pp. 487-488.

E. Eshel, "4Q477: The Rebukes by the Overseer", JJS 45 (1994), pp. 111-122.

E. Eshel and A. Kloner, "An Aramaic Ostracon of an Edomite Marriage Contract from Maresha, dated 176 B.C.E. and its contribution to the Jewish Ketubbah", Tarbiz 63 (1994), pp. 485-502 [Hebrew].

E. Eshel, "4QLevd: A Possible Source for the Temple Scroll and Miqat Ma‘aśe ha-Torah", Dead Sea Discoveries 2/1 (1995), pp. 1-13.

E. Eshel and A. Kloner, "An Aramaic Ostracon of an Edomite Marriage Contract from Maresha, Dated 176 B.C.E.", IEJ 46 (1996), pp. 1-22.

R. Avner and E. Eshel, "A Juglet with a Phoenician Inscription from a Recent Excavation in Jaffa, Israel", Transeuphraténe 12 (1996), pp. 59-63.

E. Eshel, "4Q471b: A Self Glorification Hymn", RQ 17 (1996), Hommage à Józef  T. Milik, pp. 176-203.

M. Broshi and E. Eshel, "The Greek King is Antiochus IV (4Q248)", JJS 48 (1997), pp. 120-129.

F.M. Cross and E. Eshel, "Ostraca from Khirbet Qumran", IEJ 47 (1997), pp. 17-28.

H. Eshel and H. Eshel, "4Q448, Psalm 154 and 4QpIsaa", Tarbiz 67 (1997), pp. 121-130 [Hebrew].

E. Eshel, "A Hebrew Graffito from a Synagogue in Crimea", Jewish Studies Quarterly 5 (1998), pp. 289-299.

E. Eshel, “An Ink Inscription on a Jar”, in G. Hadas, “A Pyrite and Limonite Mine near the Spring of ‘En Gedi – A Second-Temple-Period Burial and Other Finds”, ‘Atiqot 46 (2004), p. 7 [Hebrew].

E. Eshel and H. Eshel, "A New Fragment of the Book of Watchers from Qumran (XQpap)", Tarbiz 73 (2004), pp. 171-179 [Hebrew].

 E. Eshel and H. Eshel, "A Fragment of a Samaritan Inscription from Yavne (Jamnia)", Tarbiz 74 (2005), pp. 313-316 [Hebrew].

H. Eshel and E. Eshel, "4Q448, Psalm 154 (Syriac), Sirach 48:20 and 4QpIsaa", JBL 119/4 (2000), pp. 645-659.

 E. and H. Eshel, "Toponymic Midrash in 1 Enoch and in Other Second Temple Jewish Literature", Henoch 24 (2002), pp. 115-130.

E. Eshel, "A Late Iron Age Ostracon Featuring the Term לערכך", IEJ 53 (2003), pp. 151-163.

E. Eshel, "Mastema's Attempt on Moses' Life in the 'Pseudo-Jubilees' Text from Masada", DSD 10 (2003), pp. 359-364.

E. Eshel and H. Eshel, "New Fragments from Qumran: 4QGenf, 4QIsab, 4Q226, 8QGen, and XQpapEnoch", DSD 12 (2005), pp. 134-             157.

E. Eshel, "Isaiah 11:15: A New Interpretation Based on the Genesis Apocryphon", DSD 13 (2006), pp. 38-45.

E. Eshel, E. Puech, and A. Kloner, “Aramaic Scribal Exercises of the Hellenistic Period from Maresha: Bowls A and B”, BASOR 345                 (2007), pp. 39-62.

E. Eshel, H. Eshel and M. Broshi, “A New Fragment of XJudges”, DSD 14 (2007), pp. 354-358.

E. Eshel and H. Eshel, "A Preliminary Report on Seven New Fragments from Qumran", Meghillot V-VI (2007), pp. 271-278 [Hebrew].

E. Eshel, “Three Inscriptions from the Upper City of Jerusalem”, MAARAV 14 (2007), pp. 27-41, plates I-II.

E. Netzer, Y. Kalman, R. Porat, R. Chachy, L. Di Segni and E. Eshel, “Two Inscriptions from Herodion”, in Y. Eshel (ed.), Judea and  Samaria Research Studies 18 (2009), pp. 85-103 [Hebrew].

E. Eshel, H. Eshel and G. Geiger, “Mur 174: A Hebrew I.O.U. Document from Wadi Murabba‘at”, Liber Annuus 58 (2008), pp. 313-326.

E. Eshel, H. Eshel and A. Yardeni, “A Document from ‘Year Four of the Destruction of the House of Israel in Which a Widow Declare that  she Received All Her Rights”, Cathedra 132 (2009), pp. 5-24 [Hebrew].

E. Eshel, and A. Lange, "'Hear, O Israel' in Gold: An Ancient Amulet from Halbturn in Austria", Journal of Ancient Judaism 1 (2010), pp. 43-64.

E. Eshel and H. Eshel, "The Noqedim letter from the End of the Judean Kingdom", Beer-Sheva 19 (2010), pp. 17-29 [Hebrew].

E. Eshel, "The Proper Marriage according to the Genesis Apocryphon and Related Texts", Meghillot VIII-IX (2010), pp. 29-51 [Hebrew].

E. Eshel, H. Eshel and A. Yardeni, "A Document from 'Year 4 of the Destruction of the House of Israel", DSD 18 (2011), pp. 1–28.

E. Eshel, "Azördögűző Jézus az epigráfiai források fényében", Studia Biblica Athansiana 13 (2012), pp. 101-108.

 Zelinger Y., and Eshel E., "Ben Shemen Junction: A Rural Site from the Bar-Kokhba Revolt, in B. Zissu (ed.), "In the Hill   Country, in the Aravah South of Kinneroth and in the Shephelah" (Joshua 11, 2), Studies in Honour of Prof. Amos Kloner,  [Jerusalem and Eretz-Israel 8-9], Ramat-Gan, 2013, pp. 267-289 [Hebrew].

E. Eshel, "The Proper Marriage According to the Genesis Apocryphon", Cahiers de Revue Biblique 84 [In Memoriam John Strugnell: Four  Studies] (2015), pp. 67-83.

 J. Uziel, E. Eshel and N. Szanton, "A Late Iron Age Inscribed Sherd from the City of David", IEJ 65 (2015), pp. 167–178.

D. Ben-Ami and E. Eshel, "Stone Bowl Bearing the Name Hyrcanus from the Givati Excavations at the City of David". Eretz Israel  32  (2016), pp. 16-20 (Hebrew).

B. Zissu and E. Eshel,  "Ostraca from Horvat 'Ethri in the Judean Foothills", Eretz Israel  32 (2016), pp. 66-74 (Hebrew).

Reviews of Books in periodicals

E. and H. Eshel, Review of M. Maraqten, Die semitischen Personennamen in den alt- und reichsaramäischen Inscriften aus Vorderasien. G. Olms Verlag, Hildesheim, Zürich and New York 1988. Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes 84 (1994), pp. 199-201.

E. Eshel, Review of Qumran Cave 4:IX, Deuteronomy, Joshua, Judges ,Kings, edited by E. Ulrich and F.M. Cross et al. Oxfrod 1995. Dead Sea Discoveries 5 (1998), pp. 111-117.

 E. Eshel, Book Review, A. Lemaire, Nouvelles Inscriptions Arameénnes d’Idumée au Musée d'Israël (Supplément ne 3 Transeuphraténe).  Paris: Gabalda, 1996.  Qadmoniot 117 (1999), p. 55 [Hebrew].

 E. Eshel, Review J.C. Trever, of The Dead Sea Scrolls in Perspective. North Richmond Hills, Texas: BIBAL Press, 2004. Journal of the American Oriental Society 126 (2006), pp. 273-276.

ארגון כנסים מדעיים:

March 2017 The International conference:  From Creation to Sinai: Jewish, Christian, and Qurʼanic Traditions in Interaction, at the Israel Institute for Advanced Studies, The Hebrew University, Jerusalem.  
March 2017 New Perspectives on Aramean and Israelite Epigraphy, Inscriptions and Related Issues,  the Joint Annual Conference of the Minerva Center for the Relations between Israel and Aram in Biblical Times and the Jeselsohn Epigraphic Center for Jewish History, at the Israel Institute for Advanced Studies, The Hebrew University, Jerusalem.   
June 2015 The Dead Sea Scrolls, Innovative Technologies, New Material, the Joint Symposium by the University of Agder in Cooperation with The Schøyen Collection and the Jeselsohn Epigraphic Center for Jewish History, held in Oslo.  
May 2013 The International Conference: Jewish Religion in Light of New Inscriptions and Papyri, at Bar-Ilan University  
ינואר  2011 "הנה באתי במגלת ספר כתוב עלי" (תה' מ,ח): הכנס הבינלאומי השני של מרכז דוד וימימה יסלזון לחקר תולדות ישראל לאור האפיגרפיה: כתובות בחיי היומיום – מהמקרא לתלמוד. באוניברסיטת בר-אילן.  

 

תחומי מחקר

ספרי המקרא מתקופת שיבת ציון; מגילות מדבר יהודה, פרשנות יהודית מימי הבית השני; אפיגרפיה מתקופת הבית הראשון והבית השני