ד"ר מיכל אוחנה

ד"ר מיכל אוחנה

דוא"ל: 

קורות חיים

השכלה:
2010- 2014 תואר שלישי Ph.D אוניברסיטת בר-אילן תולדות עם ישראל
2006- 2009 תואר שני M.A אוניברסיטת בר-אילן תולדות עם ישראל
2006-2003 תואר ראשון B.A אוניברסיטת בר-אילן יהדות ספרד והמזרח
נושא עבודת התזה:

'התורה והחקירה בהגותו של ר' אליעזר אשכנזי'.  מנחה: פרופ' שאול רגב

נושא עבודת הדוקטורט:

'הגותו של ר' שאול שמואל סיררו- פרק בתולדות ההגות היהודית במרוקו'. מנחה: פרופ' שאול רגב

פוסט-דוקטורט ועמיתת מחקר:
2021-2020    עמיתת סטאר במכון ללימודי יהדות באוניברסיטת הרווארד, קיימברידג', מסוצ'סטס, ארה"ב.
2019- 2019 פוסטדוקטורנטית, מרכז המחקר לתרבות הים-תיכונית ב- INALCO, פריס, צרפת.
2018– 2018   עמיתת מחקר, במכון ללימודי יהדות באוניברסיטת הרווארד, קיימברידג', מסוצ'סטס, ארה"ב
2015- 2016      

פוסטדוקטורנטית, המחלקה למחשבת ישראל, אוניבריסטת בן-גוריון.

    

מלגות ופרסים (נבחרים):
תשפ"א מענק פרסום לספר- האיגוד העולמי של מדעי היהדות
2021-2020 Harry Starr Felloe in Judaica
  מענק מחקר, הקתדרה לחקר תולדות הרבנות בדורות האחרונים ע"ש יקותיאל וחנה קליין, אוניברסיטת בר-אילן
  הפרס על שם רוברט אוחנה לחוקרים מצטיינים באקדמיה ללשון עברית
2016 ASMEA (Association for the study of the Middle East and Africa) Research Grant
2015 Maurice Amado Foundation Travel Grant
תשע"ד-תשע"ה מלגת מחקר מטעם "דעת המקום"- המרכז לחקר תרבויות מקום בעולם היהודי המודרני
תש"ע- תשע"ד "מלגת הנשיא", אוניברסיטת בר-אילן לדוקטורנטים מצטיינים
תשע"ב מלגת מכון בן צבי לדוקטורנטים
תש"ע מלגת מכון בן צבי לעבודת M.A.

 

 

פרסומים

רשימת פרסומים:

ספר:

עיונים בהגותו של ר' שאול סיררו- פרק בתולדות ההיסטוריה האינטלקטואלית של יהודי פאס (עתיד להתפרסם בסדרת 'מחשבות', הוצאת בר-אילן, תשפ"א)

מאמרים:

 "במה נשים זוכות": שלמותן ושכרן של נשים (ושל מי שאינו ת"ח) לשיטת ר' יצחק צרפתי", דעת 81 (תשע"ו), עמ' 252- 277.

 "בין הטבעי והעל טבעי: תורת הנבואה בהגות היהודית במרוקו בדורות שלאחר גירוש ספרד", דעת 83 (תשע"ז), עמ' 175- 198.

"The Jewish-Christian Polemics in the Sermons of R. Shaul Serero of Fes (1566-1655)", Entangled Religions 6 (2018), pp. 124- 161.

 "ר' חיים בלייח (1832- 1919)- משכיל עברי וממשיכה של ההגות היהודית הספרדית", פעמים 154- 155 (תשע"ח), עמ' 163- 196.

 "עיונים בביאורו של ר' אליעזר אשכנזי (1512- 1585) לסיפור גן עדן- בין פרשנות להגות", AJS Review 42, 2 (2018) עמ' א-יט.

 "היסטוריוגרפיה יהודית במרוקו בעת החדשה- חקר תולדות הקהילה בידי רבנים מקומיים", פעמים 158 (תשע"ט), עמ' 111- 137.

 ''Jewish Thought in Fes in the Generations Following the Spanish Expulsion: Characteristics, Style and Content", (forthcoming: JQR  111.3 (2021).

"פולמוס החכמות החיצוניות והחקירה השכלית בפזורה הספרדית בצפון-אפריקה בדורות שלאחר הגירוש" (עתיד להתפרסם: מחקרי ירושלים במחשבת ישראל כו, תשפ"א)

 "התפיסה הדיאלקטית של תורת הנבואה בקרב רבני פאס במאות השש-עשרה והשבע-עשרה" (עתיד להתפרסם בקובץ מחקרים של מרכז דהאן)

פרסומים בתהליך שיפוט:

מאמרים:

 "פרשנות אסטרולוגית בפזורה הספרדית בצפון-אפריקה בדורות שלאחר הגירוש". (הוגש ל-'דעת')

 "כסא המלכים לר' רפאל משה אלבאז (1823- 1896) : היסטוריה אוניברסלית, מוגרבית ויהודית". (הוגש ל-'ציון')

 'כי מצפרו- תצא תורה'- הרפובליקה הספרותית של הרב דוד עובדיה (1913- 2010)". (הוגש ל-'תרביץ')

 "בין אריסטו, רשב"ץ וקופרניקוס ובין כי"ח לרבה בר בר חנה- עיונים בהגותו של ר' שמואל טייב (?- 1957)". (הוגש לקובץ מחקרים- ר' חלפון משה הכהן ובני זמנו (מרכז דהאן)

מחקרים בתהליך עבודה מתקדמת:
'בין שלוש ערים' (תלמסאן, אלג'יר ופאס)- הגות יהודית בפזורה הספרדית בצפון-אפריקה. (ספר)

קבוצות מחקר (נבחרות):

2015- 2018  פורום בין-אוניברסיטאי "מה-יא"ה" לתלמידי מחקר ולפוסט-דוקטורנטים החוקרים את יהודי אסיה, אפריקה והבלקן, אוניברסיטת תל אביב.
מאי 2017 סדנת "חוקרים צעירים" בתחום ההיסטוריה של יהודי ארצות האסלאם,   החברה ההיסטורית הישראלית ומכון בן צבי.
יוני 2016 Eastern Jews and Christians in Interaction and Exchange in the Islamic World and Beyond: A Comparative View (JCM center &  Ben-Zvi Institute)
2014- 2015 רבנים ספרדים ומזרחיים פתוחים להשכלה ולעולם הדעת האוניברסלי, המחלקה לתולדות עם ישראל ויהדות זמננו, אוניברסיטת בר אילן.
2013- 2015 עמיתת מחקר ועוזרת מחקר ב - ICORE"דעת המקום"- המרכז לחקר תרבויות  מקום בעולם היהודי המודרני.

הרצאות בכנסים (נבחרות):

ינואר, 2020       יצירתם השפעתם ופועלם של הרב כלפון משה הכהן וחכמי תוניסיה בעת החדשה, מרכז דהאן, אוניברסיטת בר-אילן 'בין אריסטו לרשב"ץ ובין תלמי לקופרניקוס: עיונים בהגותו של ר' שמואל טייב'
מאי, 2019     Basic Concepts and Categories of Jewish Thought, Saint-Petersburg "Between Philosophy, Astrology and Kabbalah: Jewish thought in Fez in the 16th-17th centuries"
יוני, 2018  יהודי פורטוגל והפזורה הפורוטגלית-ספרדית-יהודית, ,אוניברסיטת בר-אילן, אוניברסיטת ליסבון, אוניברסיטת פורוטו, פורטוגל   'הגות יהודית בפאס בדורות שלאחר גירוש ספרד ופורטוגל: תורת הנבואה כמקרה מבחן'
אוגוסט, 2017 הקונגרס העולמי ה- 17 למדעי היהדות, האיגוד העולמי למדעי היהדות, האוניברסיטה העברית 'התפיסה הדיאלקטית של תורת הנבואה בקרב רבני פאס במאות ה- 16-17'
מאי, 2017 התרבות הרבנית והתרבות העממית של יהודי צפון אפריקה ויהודי המזרח: אמונות, התנהגויות יצירה ושיח, אוניברסיטת חיפה 'שלמותם ושכרם של נשים והמון העם לשיטת ר' יצחק צרפתי'
ינואר, 2017     כנס החוגים למחשבת ישראל, אוניברסיטת בר-אילן 'הגות יהודית במרוקו בדורות שלאחר גירוש ספרד- מאפייני צורה ותוכן'
אוקטובר, 2016   ASMEA Ninth Annual Conference,Washington, DC "Jewish Thought in Fes in the Generation Following the Spanish Expulsion: Characteristics, Style and Content"
אפריל, 2016   International Multi Track Conference on History of Philosophy- -HILHIST 16 ,Istanbul ''Aristotelian Philosophy among Jews in 17th Century Morocco"
דצמבר, 2015      AJS 47th Annual Conference,Boston, ''Philosophy alongside Kabbala: The Thought of R. Shaul Serero"
נובמבר, 2015 בין רשתות קולוניאליות, לאומיות ואתניות: אברהם אלמליח ובני דמותו, 1900- 1967, אוניברסיטת ת"א 'מתוך שלא לשמה בא לשמה'- ר' אבנר צרפתי ור' שלמה הכהן אצבאן ומחקרם ההיסטורי אודות קהילת יהודי מרוקו'
פברואר, 2015   המשכיות ותמורות בחיי יהודי צפון אפריקה וביצירתם- מגמות חדשות במחקר ההיסטורי והתרבותי, מכון בן צבי ואוניברסיטת חיפה 'ר' חיים בלייח: הגות רבנית באלג'יריה הצרפתית'
הרצאות מוזמנות (נבחרות):
דצמבר, 2019    סמינר לתואר שני של פרופ' פול פנטון, אוניברסיטת הסורבון, פריס 'תאולוגיה ופרשנות אסטרולוגית בפזורה הספרדית בצפון-אפריקה'
דצמבר, 2019  Se'minaire international d'e'tudes  heb'raiques et juives, Inalco, Paris  "Jewish Thought in Fez in the Generations Following the Spanish Expulsion"
נובמבר, 2017 סמינר מחלקתי, המחלקה למחשבת ישראל, אוניברסיטת בר-אילן 'במה נשים זוכות- שלמותן ושכרן של נשים לשיטת ר' יצחק צרפתי'
מאי, 2016  סמינר מחלקתי, המחלקה למחשבת ישראל, אוניברסיטת ב-גוריון 'פילוסופיה יהודית במרוקו בדורות שלאחר גירוש ספרד: הנבואה כמקרה מבחן'

     

תחומי מחקר

הגות יהודית; העת החדשה המוקדמת; הפזורה הספרדית בצפון אפריקה , פאס, תלמסאן, אלג'יר