ד"ר אריאל מלאכי

קורות חיים

השכלה:

2013 - 2018 תואר שלישי Ph.D אוניברסיטת בר-אילן המחלקה למחשבת ישראל
2011 - 2012 תואר שני M.A אוניברסיטת בר-אילן המחלקה לפילוסופיה
1995 - 1998       תואר ראשון במשפטים (LLB) אוניברסיטת בר-אילן הפקולטה למשפטים
נושא עבודת הדוקטורט:

'שכלתנות ופילוסופיה במחשבת ר' יהודה הלוי: בין לוגיקה, אפיסטמולוגיה והתגלות בספר הכוזרי.'

פרסים:
2018 פרס ריקליס לחוקרים מבטיחים בתחומי המשפט העברי ומדעי היהדות
2017 פרס שופף לדוקטורנטים מצטיינים
2016 פרס רקטור אוניברסיטת בר-אילן לתלמידים מצטיינים לתואר שלישי
2012 פרס רקטור אוניברסיטת בר-אילן לתלמידים מצטיינים לתואר שני
הוראה ומחקר:
2018 ואילך מרצה מן החוץ, אוניברסיטת בר אילן
2017 – 2019 עמית מחקר (פוסט דוק), אוניברסיטת המבורג, גרמניה (סמסטר קיץ)

 

פרסומים

רשימת פרסומים:

ספרים:

הדרך ליהדות רצופה פילוסופיה? יהודה הלוי בין התגלות ותבונה (התקבל לפרסום בהוצאת "אדרא"). 

מנחה לחנה: ספר היובל לפרופ' חנה כשר, תל-אביב תשע"ח, 2018 (עורך; יחד עם אבי אלקיים).

מאמרים:

"על הנפש לאבן סינא: הערה לתרגום העברי ומשמעותה אצל ר' יהודה הלוי", דעת 81 (תשע"ו), עמ' 111–121.

"בין פילוסופיה להתגלות בספר הכוזרי", בתוך: אבי אלקיים ואריאל מלאכי (עורכים), ספר היובל לפרופ' חנה כשר, תל אביב תשע"ח (2018), עמ' 197 – 243.

"Scepticism at the Service of Revelation? Preliminary Observations on Logic and Epistemology in Judah Halevi's Kuzari", in: Racheli Haliva (ed.) Scepticism and Anti-Scepticism in Medieval Jewish Philosophy and Thought, De-Gruyter 2018.

On the Certainty of Traditions in the Writings of Abraham Ibn Daud and Moses Maimonides," in: Yehuda Halper (ed.), The Pursuit of Happiness in Medieval Jewish and Islamic Philosophy, (forthcoming; with Hannah Kasher)

פרסומים אחרים:

צרכנים, דעו זכויותיכם! מדריך מעשי לצרכן הישראלי, מהדורה מעודכנת ומתוקנת, הוצאת רשות ההסתדרות לצרכנות, תל אביב 2018 (עברית).

צרכנים, דעו זכויותיכם! מדריך מעשי לצרכן הישראלי, מהדורה מעודכנת ומתוקנת, הוצאת רשות ההסתדרות לצרכנות, תל אביב 2015, מהדורה רוסית: 2015, מהדורה ערבית: 2016; מהדורה אמהרית, 2017.

 

תחומי מחקר

מחשבת יהודה הלוי; הגות יהודית בימי הביניים; פילוסופיה יהודית ומוסלמית; הגות יהודית בתימן