ד"ר עידן ברייר

ד"ר עידן ברייר

דוא"ל: 

קורות חיים

השכלה:
  תואר מוסד מחלקה
2001  תואר שלישי Ph.D  (בציון מעולה) אוניברסיטת בר-אילן          תולדות ישראל
1992 תואר ראשון B.A (בהצטיינות יתרה) אוניברסיטת בר-אילן תולדות ישראל והיסטוריה כללית
מלגות ופרסים:
1993 מלגת פולבר לדוקטורנטים, קנדה
1996-1994 מלגת רוטנשטרייך

הוראה:

2003 תעודת מצטיין הוראה בפקולטה למדעי הרוח מטעם דיקן הסטודנטים, אוניברסיטת חיפה

 

פרסומים

רשימת פרסומים:

ספרים:

העידן הבינלאומי: יחסים בינלאומיים בתקופת אל-עמארנה המורחבת (1460–1200 לפנה"ס), רמת גן: הוצאת אוניברסיטת בר אילן (בדפוס).

"והוא בונה חיץ": ממלכת יהודה כמדינת חיץ ערב חורבן הבית הראשון, רמת גן: הוצאת אוניברסיטת בר אילן (התקבל לפרסום).

פרקים בספרים:

 

"הכלב כדימוי במכתבי ארכיון אל-עמארנה", בתוך: ר' דויטש, מ' הלצר ומ' מלול (עורכים), תשורות לאבישור: מחקרים במקרא ובמזרח הקדמון בלשון העברים ובלשונות השמיות מוקדשים לפרופסור יצחק אבישור ליובלו השישים וחמש, ת"א-יפו, פרסומי מרכז ארכיאולוגי, תשס"ד, עמ' 169–178.

"'...ואת איזבל יאכלו הכלבים...' (מל"ב ט 10): על מנהג השלכת גוויות לכלבים במקרא ובתרבויות העת העתיקה.", בתוך: תשורה לצפרירה: מחקרים במקרא, בתולדות ישראל ובמזרח הקדום – מוגשים לצפרירה בן ברק, עורכים: מאיר גרובר ואחרים, ירושלים: מוסד ביאליק והוצאת אוניברסיטת הנגב, תשע"ג), עמ' 79–108.

“Crime and its Punishment as Reflected in the El-Amarna Letters”, in: S. Nowicki (ed.), ‘They Called Me to Destroy the Wicked and the Evil’: Selected Essays on Crime and Punishment in Antiquity, (Münster: Ugarit-Verlag, 2016), pp. 11-27. (KEF 1)

“Dog as Derogatory Term for Human Being in Ancient Near Eastern Sources”, in: J. Pahlitzsch, T. Schmidt (eds.), Impious Dogs, Ridiculous Monkeys, and Exquisite Fish: Evaluative Perception and Interpretation of Animals in Ancient and Medieval Mediterranean Thought, (Berlin: De-Gruyter, 2019), 57-72.  

“Abraham Isaac Kook (1865–1935): Biblical Ethics as the Basis of Rav Kook’s Vision of Vegetarianism and Peace”, in: A. Linzey, C. Linzey (eds.), Animal Theologians, (Oxford University Press). (21 pp.) (In Print)

“Long Before Aesop: Sumerian Animal Fables and their Educational Messages”, in: A. Linzey and C. Linzey (eds.), A Handbook of Humane Education, (Oxford University Press).  (15 pp.) (in print)

מאמרים בכתבי עת:

 

"השם הפרטי 'עכבר' במקרא ובמקורות המזרח הקדום" , בית מקרא, 49/ד (תשס"ד), עמ' 144–158.

"הגורמים המדיניים לשקיעת האימפריה האשורית החדשה", שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום, ט"ו (תשס"ה), עמ' 99–128.

"הרכיב  'כלב' בשמות  פרטיים במקרא ובמזרח הקדום", בתוך: ש' ורגון  (עורך), עיוני מקרא ופרשנות ח',  הוצאת אוניברסיטת בר-אילן, תשס"ט, עמ' 329–348.

"זמן הווה זמן עבר: האם ניתן לפענח את העבר באמצעות ההווה?", דברים, 4 (תשע"ב), עמ' 76–87.

“Representations of the Dog in Seventh-Century BCE Assyrian Letters”, JNSL, 39/2 (2013), pp. 19-36.

“Sumer as the Cradle of History—Canine as Well: The Representation of the Dog in Sumerian Proverbial Literature”, Ma'arav - A Journal for the Study of the Northwest Semitic Languages and Literature, 21. 1-2 (2014), pp. 83-101.

“‘He Will Raise an Ensign to a Nation Afar, Whistle to One at the End of the Earth’: The Assyrian and Babylonian Armies as Described in Prophetic Texts and Mesopotamian Inscriptions", Journal of Ancient Egyptian Interconnections, 12, (2016), pp. 1-8.

“‘Who is This Dog?’: The Negative Imagine of Canines in the Lands of the Bible”, Ancient Near Eastern Studies, 54 (2017), pp. 47-62.

“Animals in Biblical and Ancient Near Eastern Law: Tort and Ethical Laws”, Journal of Animal Ethics, 18.2 (2018), pp. 166-181.

“‘These are Your Words’ (EA 1: 42-43): Direct Citation and Communication  in the International El-Amarna Letters", Journal of North-West Semitic Languages, 44.1 (2018), pp. 15-28.

“Humans and Wild Animals in Biblical and Ancient Near Eastern Texts:  Interactions and Metaphors”, Anthrozoӧs, 31.6 (2018), pp. 657-672.

“The Influence of Economic Factors on the Political Policies Adopted by the Last Kings of Judah”, Revue Biblique, 125.3 (2018), pp. 321-339.

“‘The King, My Lord, Wrote to Me in a Tablet: …’ (EA 149: 54-55): Direct Citation and Communication in the Syro-Canaanite El-Amarna Letters”, Acta Orientalia, 71.4 (2018), pp. 455-466.

“‘Your Envoys are Speaking to you Untruths’ (EA 1: 82): Lies in the  International El-Amarna Correspondence”, Antiguo Oriente, 17 (2019), pp. 59-92.

“‘If You Are Not the King You Will Be Eventually …’: Eastern and Western Prophecies Concerning the Rise of Emperors”, Religions, 11.4 (2020), pp. 1-18.

‘“… Then Pirḥi Did Some Unseemly Deeds in My Land and Slew his Lord” (EA 17:12–14): The Phenomenon of Murder as Reflected in the El-Amara Archive’, Ancient Near Eastern Studies, 57 (2020). (In Print)

“‘Glory to the Righteous One’ (Tzvi la-tzaddik) (Isa. 24: 16): The Use of Biblical  Quotations in the Polemic against the Sabbatean Movement", Religions, 11.489 (2020), pp. 1-21.

“‘Beware, Biting Dog…’ Untrendy Human-Canine Relations during the Biblical Period”, Journal of the Ancient Near Eastern Society. (17 pp.) (In Print)  

“Man's Best Friend: The Comradeship between Man and Dog in the Lands of the Bible”, Journal of the Ancient Near East Society. (28 pp.) (In Print)

“Biblical History in the Thought of R. Ḥaim David Halevy”, Review of Rabbinical Judaism, (19 pp.). (In Print)

“Between the Bible, the Midrash, Philosophy and Kabbalah: Ethics and Animals in the Writings of the Maharal of Prague", Journal of Animal Ethics, (30 pp.). (In Print)

"'Had I been Writing Lying Words to My Lord?' (EA 117:29-30): Telling Tales in the Correspondence between the Egyptian Ruler and His Syro-Canaanite Vassals in the El-Amarna Archive", Ugarit Forschungen, 51–52 (2021), (In print)

השתתפות בכנסים מדעיים:

8-10 September 2019  EAIS – 8th Annual Conference on Israel Studies, Charles University, Prague “Democracy and Politization: Biblical History as a "Useful Past" in the Controversy around the Israeli Disengagement from Gaza”
12-14 August 2019 EBAS Annual Meeting 2019: Animals and the Bible, The University of Warsaw “For from the Serpent’s Root a Viper will Come Out” (Isa 14:29): Animal Imagery and Metaphors in Biblical Prophecies Concerning Judah and its Enemies”
12-14 August 2019 EBAS Annual Meeting 2019: Politics of Reading Revisited-Case Studies HB and NT, The University of Warsaw “Polarization of the Bible: The Use of the Biblical Text in the Polemic over the Gush Katif Evacuation”

21-24 July 2019

Sixth Annual Oxford Summer School on Animal Ethics 2019: Humane Education: Increasing Sensitivity to Animals and Humans, University of Oxford “A Long Time before Aesop: The Sumerian's Animals Fables and their Educational Messages”
22-24 July 2019 BAJS Annual Conference 2019: What is Commentary? University of Oxford “The Biblical Commentary as an Ideological Tool during the Sabbaetean Polemic”
5 במרץ 2019 הכנס השנתי ה-42 של החברה ההיסטורית הישראלית: חוק, פשע ואכיפה, אוניברסיטת בן גוריון בנגב 'מעשי רצח באגרות הבינלאומיות בארכיון אל-עמארנה'
8 לנובמבר 2018

הכנס השנתי של קהילת חקר יחסי אדם-חיה, אוניברסיטת תל-אביב

''תנו לחיות לחיות!' – על המפגש הראשון בין בעלי-חיים, חוק ומוסר בחוקי המזרח הקדום'
11-12 October 2018 “As it is Written?” Uses of Sources in Ancient Mediterranean Texts, Georg-August Universität – Gӧttingen “Direct Quotation as a Rhetorical Device in the Discourse of the Prophets of Judah”
30 July – 3 August, 2018 SBL International Meeting 2018, University of Helsinki “Animals in Biblical and Ancient Near Eastern Law: Tort and Ethical Laws”
9-11 July 2018 BAJS Conference 2018: Theories and Histories – Jewish Studies Across Disciplines, University of Durham “The Criticism of the King in Samuel and the Use of this Motif in Early Modern Political Thought”
25-27 June 2018 2018 International Conference of Hebrew Language, Literature and Culture (NAPH), University of Amsterdam “The Patriarchal Stories in the Thought of National-Religious Zionist Rabbis”
6-8 June 2018 Beliefs & Rituals in Antiquity, University of Wroclaw, Poland “The Prophets' Theological Battle against Soothsayers and Magicians during the Assyrian and Babylonian Periods”
6 במרס 2018 כנס הרב חיים דוד הלוי זצ"ל, מורה לרבים ומנהיג, אוניברסיטת בר-אילן 'בימים ההם ובזמן הזה: התיאופוליטיקה הנבואית בכתבי הרב חיים דוד הלוי'
1 בינואר 2018 'לחן ולכבוד צבי תפארה': היסטוריה, הגות והלכה – כנס לכבוד פרופ' צבי זהר, אוניברסיטת בר-אילן 'ההיסטוריה המקראית בהגותו של הרב חיים דוד הלוי'
18 באוקטובר 2017 הכנס השנתי של קהילת חקר יחסי אדם-חיה, אוניברסיטת תל-אביב 'ארי לא רצץ ראש, זאב לא טרף טלה' (אנכי ונינח'ורסנג: 16-11): יחסי הגומלין בין האדם לחיות הבר בארצות המזרח הקדום'
8-11 August, 2017  SBL International Meeting 2017, Humboldt University, Berlin “‘All History is Contemporary History’ (Croce): Graetz’s Biblical Typology”
10-12 July 2017 BAJS Conference 2017: Jews on the Move, University of Edinburgh “Jews on the Move 2005: Hanan Porat’s Use of the Bible to Describe the Evacuation of Gush Katif”
21-23 June 2017 Understanding Each Other in Antiquity, 5th International Interdisciplinary Conference on Ancient Languages and Cultures, Charles University, Prague “‘These are Your Words’ (EA 1: 66): Direct Citation and Communication in the El-Amarna Letters”
14-16 Sept. 2016 Finding, Inheriting or Borrowing? Construction and Transfer of Knowledge about Man and Nature in Antiquity and the Middle Ages, Johanns Gutenberg Universität Mainz “Shaming by Naming: ‘Dog’ as a Derogatory Term for Human Beings in Ancient Near Eastern Sources”
10-12 July 2016 BAJS Conference 2016: The Texture of Jewish Tradition: Investigations in Textuality, University of Birmingham “Between Textual Worlds: Eastern and Western Prophecies Concerning the Rise of Emperors”
22-24 June 2016 Civilization and Its Opposite in Antiquity, University of West Bohemia, Plzeň “Wild Animals as Metaphors for the Enemy in Ancient Near Eastern Texts”
9 ביוני 2016 מעגל החיים במקרא ובמזרח-הקדום - הכנס השנתי העשירי של המחלקה לתנ"ך באוניברסיטת בר-אילן, אוניברסיטת בר-אילן 'דור לדור: אבות ובנים בארכיון אל-עמארנה לאור ספרות המקרא'
20  בדצמבר 2015 הכנס השנתי הרביעי של האגודה להיסטוריה כלכלית, אוניברסיטת חיפה 'על מרכזיותם של השיקולים הכלכליים בתהליך קבלת ההחלטות בממלכת יהודה ערב חורבן הבית הראשון  (586 לפנה"ס)'
7 - 9 September 2015 Parkes Jubilee Conference, Jewish/Non-Jewish Relations from Antiquity to the Present, University of Southampton “Another Break in the Wall: Judah vs. Assyria and Rome as Seen Through Rabshkeh's and  Josephus' Speeches”
3-6 August 2015 People on the Move: Framework, Means, and Impact of Mobility across the East   Mediterranean Region in the 8th to 6th c. BCE, Basel University “‘He Will Raise an Ensign to a Nation Afar, Whistle to One at the End of the Earth’ (Isa 5:26): The  Assyrian and Babylonian Armies as Described in Prophetic Texts and Mesopotamian Inscriptions”
25–26 יוני, 2015 הכנס  הדו-שנתי של האגודה הישראלית לקרימינולוגיה, מלון רמת-רחל, ירושלים 'כְּנַעַן, בְּיָדוֹ מֹאזְנֵי מִרְמָה' (הושע יב, חא): הפשיעה וההתמודדות עמה בכנען ובסוריה באלף השני לפנה"ס'
17-19 June 2015 Crime and Punishment in  Antiquity: 3rd International Interdisciplinary Conference on ancient Languages and Cultures,University of Wroclaw “Crime and its Punishment in the Egyptian El-Amarna Letters”
מאי, 2015 הכנס הישראלי השביעי לחקר דת  ורוחניות עכשווית, אוניברסיטת ת"א 'ההיסטוריה המקראית בהגות רבני הציונות הדתית מימין ומשמאל'
מרס, 2015 הכנס הבינלאומי, כתיבה היסטורית יהודית: 140 שנים ל"תולדות היהודים" של היינריך גרץ, מכללת הגליל המערבי בשיתוף עם אוניברסיטת אינדיאנה 'יתדות נאמנים: על ההיסטוריון גרץ וכתיבת ההיסטוריה של ימי בית-ראשון טרם פרסומם של כתבי-היתדות'
13–15 July 2014 Jews and Political Discourse, BAJS, Trinity College Dublin “Between Doves and Hawks: Biblical History as a Polemical ‘Useful past’ in the Writings of Religious-Zionist Rabbis”
יוני, 2014 הכנס הבינאוניברסיטאי, חיה, אדם, חברה: כיוונים חדשים לחקר אדם-חיה, אוניברסיטת ת"א 'ההיסטוריה מתחילה בשומר - גם זו של הכלבים'
יוני, 2013

הכנס הבינלאומי, היסטוריה כלכלית של היהודים במשך הדורות: מקורות, מתודולוגיות, נרטיבים,  אוניברסיטת בר-אילן

'השפעת הגורם הכלכלי על הניטרליות של מדינות-חיץ: ממלכת יהודה כמקרה מבחן'
יוני, 2008 הכנס מחקר, עיון ויצירה באורנים, המכללה האקדמית לחינוך אורנים 'תורת המשחקים והסכם השלום המצרי-מתני'
      2006 ,דצמבר הכנס הבינאוניברסיטאי בנושא טבע וארץ במקרא ביטויי חי, צומח ודומם בשירה במשל ובסיפור במקרא, אוניברסיטת חיפה "'ואת איזבל יאכלו הכלבים': על מעשה ההשלכה לכלבים במקרא ובמזרח הקדום'
יוני, 2003 הכנס הבינלאומי השישי לשמות יהודיים, אוניברסיטת בר- אילן 'השם הפרטי 'עכבר' במקרא ובמקורות  המזרח הקדום'
2001 ינואר  הכנס הבינאוניברסיטאי בנושא בני אדם וחיות אחרות -  על בעלי חיים והיסטוריה, אוניברסיטאות חיפה ות"א 'הדימוי כלב בארכיון  מכתבי אל-עמארנה שבמצרים'
ינואר,  2000 הכנס הבין-אוניברסיטאי השנתי של אגודת האשורולוגים , אוניברסיטת בר-אילן 'ממלכות חיץ במזרח הקדום - סקירה'


הרצאות קולגיום והרצאות אורח אחרות בהזמנה:

ינואר, 2013 הסמינר המחלקתי של המחלקה לתולדות-ישראל ויהדות זמננו, אוניברסיטת בר-אילן 'תורת המשחקים והסכם השלום המצרי- מתני'
נובמבר, 2001 במת ההיסטוריון, אוניברסיטת חיפה 'האימפריה האשורית החדשה - מגאות לשפל'

 

תחומי מחקר

חקר ההיסטוריה המדינית של תקופת המקרא והמזרח-הקדום, לאור ההיסטוריה בת-זמננו; היסטוריה מדינית וחברתית של המזרח הקדום; פילוסופיה של ההיסטוריה