בשנה הראשונה לתואר בלבד יש להגיש בקשות לפטור מלימודי יסוד ביהדות

בקשות לפטור מלימודי יסוד ביהדות, בכל התארים, יש להגיש עד סוף שנת הלימודים הראשונה לתואר בלבד