פרופ' יצחק קונפורטי

דוא"ל
Yitzhak.Conforti@biu.ac.il
תחומי עניין

לאומיות יהודית; התנועה הציונית; היסטוריה וזיכרון; אוטופיה; היסטוריוגרפיה יהודית מודרנית; חינוך עברי בארץ ישראל

  קורות חיים
  השכלה:

  2003

  תואר שלישי Ph.D

  אוניברסיטת בר-אילן

  תולדות ישראל

  1997

  תואר שני M.A

  אוניברסיטת בר-אילן

  תולדות ישראל

  1990

  תואר ראשון B.A

  אוניברסיטת בר-אילן

  תולדות ישראל

  מלגות ופרסים:

  2020

  פרס הרקטור לחדשנות מדעית

  אוניברסיטת בר-אילן

  2015

  עמית מחקר במרכז כ"ץ ללימודי יהדות מתקדמים

  אוניברסיטת פנסילבניה, פילדלפיה ארה"ב

  2014

  חוקר אורח

  מרכז טאוב לחקר מדינת ישראל, אוניברסיטת ניו-יורק, ארה"ב

  2014

   עמית מחקר

  מרכז להיסטוריה יהודית, ניו-יורק, ארה"ב
  2007 פרס הכט לספר מחקרי בתולדות הציונות לשנת תשס"ז מוסד הרצל לחקר הציונות, אוניברסיטת חיפה
  2007 פרס מרדכי איש שלום, פרס לספר מחקר ראשון בתולדות ישראל לשנת תשס"ו יד יצחק בן צבי, ירושלים
  2008 פרס ריקליס הפקולטה למשפטים והפקולטה למדעי היהדות, אוניברסיטת בר-אילן
  2005 חוקר אורח מרכז ללימודי יהדות אוניברסיטת אוקספורד, אנגליה
  2003 מלגת משה מ. שופף לדוקטרנטים מצטיינים אוניברסיטת בר-אילן
  1999 – 2003 מלגת הנשיא והדיקן לדוקטורנטים מצטיינים אוניברסיטת בר-אילן
  2001 מלגת ע"ש פרופ' יעקב כ"ץ. מרכז זלמן שז"ר והחברה ההיסטורית הישראלית
  מינויים:
  2019 - 2021 חבר הנהלת החברה הבינלאומית לחקר מדינת ישראל 

  Association for  Israel Studies

  2016 - 2019 המחלקה לתולדות ישראל
  2010 - 2013 חבר בוועדת המקצוע להוראת היסטוריה של חמ"ד

   

  מחקר

  לאומיות יהודית; התנועה הציונית; היסטוריה וזיכרון; אוטופיה; היסטוריוגרפיה יהודית מודרנית; חינוך עברי בארץ ישראל

  קורסים

   

  04-671-01 לאומיות וזהות יהודית שנתי 2 שעות שנתיות

   

  פרסומים

  רשימת פרסומים:

  ספרים:

  יצחק קונפורטי, זמן עבר: ההיסטוריוגרפיה הציונית ועיצוב הזיכרון הלאומי, ירושלים: יד יצחק בן צבי, תשס"ו.

  יצחק קונפורטי, עיצוב אומה: המקורות התרבותיים של הציונות, 1882 – 1948, ירושלים: יד יצחק בן צבי תשע"ט.

  מאמרים:

   

  “Integrating National Consciousness into Jewish Academic Studies”, Michael Meyer, Ann O. Albert, Noah Gerber (eds.) Frontiers of Jewish Scholarships: Expending German Origins, Transcending European Borders, Philadelphia PA: University of Pennsylvania Press, 2021 (in Press), Chap. 7.

  “State or Diaspora: Jewish History as a form National Belonging”, Studies in Ethnicity and Nationalism, Vol. 15, 2 (2015), pp. 230-250.

  “thnicity and Boundaries in Jewish Nationalism,” Chapter 8 in: J. Jackson and L. Molokotos-Lieberman (eds.), Nationalism, Ethnicity and Boundaries – Conceptualising and understanding identity through boundary approaches, London: Routledge, 2014, pp. 142-161.

  “Searching for a Homeland: The Territorial Dimension in the Zionist Movement and the Boundaries of Jewish Nationalism,” Studies in Ethnicity and Nationalism Vol. 14, 1 (2014), pp. 36-54          

  “Zionist Awareness of the Jewish Past: Inventing Tradition or Renewing the Ethnic Past?” Studies in Ethnicity and Nationalism Vol. 12, 1 (2012), pp. 155-171

  “'The New Jew' in the Zionist Movement: Ideology and Historiography” Australia Journal of Jewish Studies, Vol. 25 (2011), pp. 89-121.    

  “Between Ethnic and Civic: The Realistic Utopia of Zionism,” Israel Affairs Vol. 17, 4 (October 2011), pp. 547-566.                                              

  “East and West in Jewish Nationalism: Conflicting Types in the Zionist Vision?” Nations and Nationalism, Vol. 16, 2 (April 2010), pp. 201-219 

  “Alternative Voices in Zionist Historiography,” Journal of Modern Jewish Studies, Vol. 4, 1 (May 2005) pp. 1-12.

  "גלות או ריבונות בהיסטוריוגרפיה היהודית הלאומית", עיונים בתקומת ישראל 9, חוברת נושא: מולדות בגולה – תפיסות של שייכות וזרות בתפוצה היהודית, בעריכת עופר שיף, (2015), עמ' 137 – 170.

  "היהודי החדש במחשבה הציונית: לאומיות, אידיאולוגיה והיסטוריוגרפיה", ישראל 16 (2009), עמ' 63 – 96. 

  "יחסי עם וארץ בין דת ולאום בתנועה הציונית", תרבות דמוקרטית 17 (2017), עמ' 19 – 45.

  מדינה אתנית או אזרחית בחזונם של הרצל ואחד העם", אפרים לביא (עורך), לאומיות ומוסר – השיח הציוני ו"הבעיה הערבית", ירושלים: כרמל, 2014, עמ' 101 – 122. 

  "היסטוריוגרפיה בשירות האומה – בן גוריון וההיסטוריה היהודית", יוסי גולדשטיין (עורך), יוסף דעת – מחקרים בהיסטוריה יהודית מודרנית לכבוד יוסף שלמון, באר שבע: הוצאת הספרים של אוניברסיטת באר שבע 2010, עמ' 391 – 407.     

  "יעקב כ"ץ כהיסטוריון וכמחנך ציוני", ישראל ברטל ושמואל פיינר (עורכים), היסטוריוגרפיה במבחן – עיון מחודש במשנתו של יעקב כ"ץ, ירושלים: מרכז שזר לתולדות ישראל ומכון ליאו בק, תשס"ח, עמ' 165 – 182.

  "יהושע קניאל – היסטוריוגרפיה של המשך ותמורה", דב שוורץ (עורך), בר אילן מרעיון למעשה, כרך ב, רמת גן: הוצאת אוניברסיטת בר אילן, 2006, עמ' 81 – 92.

  "שאלת האובייקטיביות וההיסטוריונים הציוניים" ציון סח (2003), עמ' 467 – 496.

  "רציפותה של האנטישמיות המודרנית בהיסטוריוגרפיה היהודית שלאחר השואה", גשר 139 (קיץ 1999), עמ' 23 – 38.

  "צמיחתה של האנטישמיות המודרנית במבחן ההיסטוריוגרפיה היהודית", ילקוט מורשת 67 (אפריל 1999), עמ' 77 – 106.

   

  ביקורת ספרים:

  על הספר: יוסי גולדשטיין, אנו היינו הראשונים – תולדות חיבת ציון 1881 – 1918, ירושלים: מוסד ביאליק תשע"ו, ציון פג, ב (תשע"ח), עמ' 255 - 260.

  על הספר: יפה ברלוביץ (עורכת) יוסף לנג (עורך משנה), לשוחח תרבות עם העלייה הראשונה – עיון בן תקופות, תל אביב: הקיבוץ המאוחד 2010, קתדרה  149 (2013), עמ' 271 – 275.

  על כתבי דינור:  

  Ben Zion Dinur, Posthumous and Other Writings, Edited. by Arielle Rein, Jerusalem 2009, Studies in Contemporary Jewry: Oxford University Press Vol. 16 (2012), pp. 324-326. 

  על יוסף שלמון:

  Yosef Salmon, Do not Providence: Orthodoxy in the Grip of Nationalism, The Zalman Shazar Center for Jewish History: Jerusalem, 2006. AJS Review 32 (2008), pp. 464-467. 

  גרסה עברית: זמנים 104 (סתיו 2008), עמ' 110 – 112.

  על ספרו של אפרים זורוף:

  Efraim Zuroff, The Response of Orthodox Jewry in the United States to the Holocaust, New York: Michael Scharf Publication Trust of the Yeshiva University Press 2000.  גשר 145 (קיץ 2002), עמ' 117 – 118

  הרצאות בכנסים:
  14 December 2020 AJS Annual Conference (Washington D.C. On line)  “Zionism and the Bible” 
  7 January 2020 Sede Boquer Colloquium Ben Gurion University of the Negev “The Zionist Consciousness and the Hebrew Bible”
  June 2018 AIS Annual conference , Berkeley University “Understanding Early Zionism: A Cultural Approach”
  July 2018 EAJS conference,Krakow “Traditional roots in Early Zionism”
  June 2017 AIS Annual conference ,Brandies University “History and Utopia in the Zionist Movement”
  April 2017 ASEN Conference,LSE University London “Ethno Symbolism and Jewish Nationalism”
  June 2016 AIS Annual conference ,Begin Institute, Jerusalem “East and West in Early Zionism: Between Hibbat Zion and Political Zionism”
  June 1-3, 2015 AIS Annual conference, Concordia University, Canada “How to Sustain Jewish Culture in the Age of Nationalism?”
  April 27-28, 2015 21st Annual Gruss Colloquium in Judaic Studies (Herbert D. Katz Center for Advanced Judaic Studies, University of Pennsylvania “Wissenschaft for the People: Early Zionist Scholars and Jewish Academic Studies”, Doing Wissenschaft: The Academic Study of Judaism as Practice 1818-2018
  March 1, 2015 The Role of Scholarship in the Shaping of Jewish Identity – A Symposium on the Wissenschaft des Judentums ,Leo Back Institute, Center for Jewish History, New York The Impact of Wissenschaft des Judentums on Jewish Nationalism and Zionism”
  January 28, 2015 Hebert D. Katz Center for Advanced Judaic Studies, Ruth Meltzer seminar ,University of Pennsylvania “The Ethnic and Cultural Origins of Zionist Historiography”
  July 28 – August 1, 2013 World Union of Jewish Studies, Jerusalem "Exile or State in Jewish National Historiography"
  December 16-18 2012 AJS Conference ,Chicago "Land and People: Territorial and Ethnic Dimensions in Zionism"
  March 2012 ASEN Conference, London School of Economics "Searching for a Homeland: The Territorial Dimension in the Zionist Movement and the Boundaries of Jewish Nationalism"
  April 2011 London School of Economics "Zionist Awareness of the Jewish Past: Inventing Tradition or Renewing the Ethnic Past?"
  March 2011 Nationalism and Ethics – The Zionist Discourse and Arab Problem, Tel Aviv University "Ethnic or Civic Jewish State in Herzl's and Ahad Ha’am’s Vision"
  April 2010 ASEN Conference , London School of Economics "The Cultural Alternative: Charisma and Reason in the Zionist Movement"
  May 2010 AIS Conference ,University of Toronto "Between Nationalism and Universalism in the Zionist Vision"
  2-6 August 2009 World Union of Jewish Studies,Jerusalem "History and Utopia: Past Awareness and Future Shaping in Zionism"
  , 21-23 December 2008 AJS Conference ,Washington "Between Civic and Ethnic: Israel in light of the Zionist Utopia"
  April 2008 ASEN Conference ,London School of Economics "East and West in Jewish Nationalism: Confronting Types in the Zionist Movement"
  February17-18, 2008 AAJS Conference, Monash University, Melbourne Australia "The 'New Jew' in Zionist Thought: Ideology and Historiography "
  December 18-20, 2005 AJS Annual Conference, Washington DC, USA "Nationalism and Historical Continuity in Jewish History"
  February 1-2, 2004 International Conference at Zalman Shazar Institute, The Israeli Historical Society, Jerusalem "Between History and Memory: Jacob Katz as a Zionist Historian"
  December 21-23, 2003 AJS Annual Conference, Boston Mass. USA "Alternative Voices in Zionist Historiography"

   

  תאריך עדכון אחרון : 12/07/2023