לסטודנטים - הנחיות מדור בחינות

לסטודנטים שלום,

מצורף קישור להנחיות של מדור בחינות לנהלי הבחינה:

https://stuad.biu.ac.il/mador/behinot

הנחיות מדור בחינות כיצד להיכנס לזום לחדרי הבחינה הוירטואליים:

https://stuad.biu.ac.il/files_stuad/students-admin/news/zoomoodleroom.pdf