רישום לקורסי יסוד ביהדות תשפ"ב- סטודנטים לתואר ראשון

החל משנת הלימודים תשפ"ב, סטודנטים לתואר ראשון יכולים לקחת עד 2 ש"ש (שעות שנתיות) בלימודי יסוד ביהדות במהלך השנה הראשונה לתואר.