המפגש בזום בקורס המתוקשב 01-806-35/36- דמויות במקרא: מנהיגים מקראיים, ד"ר צבי שמעון, יתקיים ביום ראשון, ג' בתמוז תשפ"א, 13/6/21, בשעה 16:00