המפגש בזום בקורס המתוקשב 04-095-35-חכמי המזרח התיכון-גשר בין ישן לחדש, ד"ר יחזקאל כהן, יתקיים ביום ראשון, ג' בתמוז תשפ"א, 13/6/21, בשעה 21:00