המפגש בזום בקורס המתוקשב 01-805-35-להכיר את ספר הספרים: התנ"ך במבט פנורמי, ד"ר צבי שמעון, יתקיים ביום שני, ד' בתמוז תשפ"א, 14/6/2021, בשעה 16:00