המפגש בזום בקורס המתוקשב 04-802-35-ירושלים מראשיתה ועד שלהי ימי הבית הראשון, ד"ר אייל ברוך, יתקיים ביום שני, ד' בתמוז תשפ"א, 14/6/2021, בשעה 18:00