המפגש בזום בקורס המתוקשב 01-098-35-שלום ומלחמה במקרא, ד"ר צבי שמעון, יתקיים ביום שלישי, ה' בתמוז תשפ"א, 15/6/2021, בשעה 16:00