המפגש בזום בקורס הקיץ המתוקשב 01-814-35-על החיים ועל המוות: עיונים בספרות החכמה, ד"ר נאוה כהן, יתקיים ביום שלישי, ה' בתמוז תשפ"א, 15/6/2021, בשעה 18:00