המפגש בזום בקורס המתוקשב 02-080-35-סוגיות בהלכה ורפואה, ד"ר חיים בורגנסקי, יתקיים ביום שלישי, ה' בתמוז תשפ"א, 15/6/2021, בשעה 21:15